Afvoer van batterijen en elektronische apparatuur

§ 14 Afvoer van batterijen en elektronische apparatuur

 1. Afvoer van batterijen
  Mogelijk heeft u een artikel gekocht dat (oplaadbare) batterijen bevat (hierna (oude) batterijen genoemd). Om deze reden zijn wij wettelijk verplicht u op het volgende te wijzen:

  Batterijen mogen niet bij het huisvuil worden gegooid. Als eindgebruiker bent u wettelijk verplicht om gebruikte batterijen naar een geschikt inzamelpunt te brengen. U kunt uw oude batterijen inleveren bij openbare inzamelpunten in uw gemeente of waar dan ook waar batterijen van het betreffende type worden verkocht. U kunt uw oude batterijen ook gratis terugbrengen of terugzenden naar ons verzendmagazijn. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, stuurt u uw oude batterijen met de vermelding "gebruikt" naar het volgende adres:

  TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH, afd. batterijafvoer, Ländenstraße 10, 93339 Riedenburg, Duitsland

  Houd er rekening mee dat onze terugnameverplichting beperkt is tot gebruikte batterijen van het type dat wij als nieuwe batterijen in ons assortiment hebben of hebben gevoerd, evenals de hoeveelheden die gebruikelijk zijn voor eindgebruikers. 

  Oude batterijen bevatten waardevolle grondstoffen die kunnen worden gerecycled.

  Symbol für Batterie-Entsorgung

  De doorgestreepte vuilnisbak betekent: batterijen en accu's horen niet bij het huisvuil.
  Pb: batterij bevat meer dan 0,004 massaprocent lood
  Cd: batterij bevat meer dan 0,002 massaprocent cadmium
  Hg: batterij bevat meer dan 0,0005 massaprocent kwik

 2. Afgedankte elektronische apparatuur

  Symbol für Altgeräte-Entsorgung

  Het symbool "doorgestreepte vuilnisbak" betekent: Elektrische en elektronische apparatuur mag niet bij het huisvuil worden gegooid. Deze dienen apart van het ongesorteerde gemeentelijk afval te worden ingezameld en gratis te worden ingeleverd bij een van de gemeentelijke inzamelpunten. Oude batterijen en accu's die niet bij het oude apparaat zijn ingesloten, moeten van het apparaat worden gescheiden voordat ze worden ingeleverd bij een stationair verzamelpunt. U bent verantwoordelijk voor het verwijderen van persoonlijke gegevens van de oude apparaten die worden weggegooid. 
Recent bekeken
Maximale Zahl der Zeichen für dieses Eingabefeld erreicht