Handelsbetingelser og information

Du kan finde oplysninger om de vigtigste emner som en kompakt oversigt her:

Generelle vilkår og betingelser & kundeoplysninger

§ 1 Omfang
§ 2 Bestilling og kontraktindgåelse, kontraktsprog, rettelse af indtastningsfejl
§ 3 Opbevaring af kontraktteksten
§ 4 Leveringsområde og kundegruppe
§ 5 Prise og forsendelsesomkostninger
§ 6 Betaling
§ 7 Levering og leveringstid
§ 8 Krænkelse af trediemands rettigheder, fortrydelsesret , fritagelse for ansvar
§ 9 Fortrydelseset
§ 10 Oplysninger om ansvar for mangler , garanti
§ 11 Gældende lov og juridsdiktion
§ 12 Ejendomsforbehold
§ 13 Adfærdskodeks
§ 14 Bortskaffelse af batteri, gammelt elektrisk udstyr
§ 15 Klageprocedure, tvist bilæggelse
§ 16 Kontraktpartner

§ 1 Omfang

 1. Disse generelle betingelser og kundeoplysninger gælder for alle kontrakter, som kunder indgår med os, TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH, Ländenstraße 10, 93339 Riedenburg, Deutschland / Tyskland, via vores onlinebutik på www.timetex-shop.dk. Kundens generelle vilkår og betingelser, der er i modstrid med eller afviger fra vores generelle vilkår og betingelser, gælder ikke, med mindre andet er aftalt.
 2. Kunder er både forbrugere og iværksættere. Ifølge § 13 i den tyske civillovbog er en forbruger enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion til formål, der overvejende hverken er kommercielle eller selvstændige. I henhold til § 14 BGB er en iværksætter en fysisk eller juridisk person eller et interessentskab med retsevne, der ved indgåelse af en retshandel handler i udøvelsen af deres kommercielle eller selvstændige erhvervsmæssige aktivitet.

§ 2 Bestilling og kontraktindgåelse, kontraktsprog, rettelse af indtastningsfejl

 1. Præsentationen af produkterne i onlineshoppen udgør ikke et juridisk bindende tilbud, men et uforpligtende online katalog Ved at klikke på knappen "Køb" afgiver du en bindende ordre på de varer, der er indeholdt i indkøbskurven (tilbud). Præsentationen af produkterne i onlineshoppen udgør ikke et juridisk bindende tilbud, men et uforpligtende online katalog Ved at klikke på knappen "Køb" afgiver du en bindende ordre på de varer, der er indeholdt i indkøbskurven (tilbud).
 2. De bestiller i vores shop ved at de
  • Artikel tilføjes indkøbskurven,
  • Gå til kasse,
  • Deres leverings- og betalingsoplysninger oplyses, tjek dine indtastninger igen på ordreoversigtssiden i slutningen af indkøbskurvprocessen (du kan også rette dine indtastninger der ved at klikke på "tilbage"-knappen). og
  • Gennemfør din ordre ved at klikke på „Køb“ og send den til os.
 3. Efter afsendelse vil du modtage en automatisk e-mail, der bekræfter modtagelsen af din ordre fra os og angiver dens detaljer (bekræftelse af modtagelse). Købekontrakten er endnu ikke indgået. Det bekræfter kun, at vi har modtaget din ordre
 4. Købekontrakten indgås kun ved en særskilt e-mail "ordrebekræftelse", ved en anmodning om betaling efter bestillingen er afgivet eller ved afsendelse af varerne inden for fem dage efter modtagelsen af din bestilling.
 5. Kontrakten indgås udelukkende på dansk.
 6. Du kan rette indtastningsfejl, inden du afgiver din ordre, ved at bruge de tekniske midler, der er tilvejebragt i onlineshoppen og ved at bruge de sædvanlige funktioner på dit tastatur/mus. Du kan også annullere processen til enhver tid ved at lukke browservinduet. Ved at klikke på knappen "Køb" har du lavet en bindende ordre (tilbud); Indtastningsfejl kan ikke længere rettes efterfølgende.

§ 3 Opbevaring af kontrakteksten

Kontraktteksten gemmes af os og sendes til dig via e-mail sammen med de generelle vilkår og betingelser umiddelbart efter, at du har afgivet dit tilbud om at indgå en købsaftale. Hvis du har tilmeldt dig kundekontoen i onlineshoppen, inden du afslutter indkøbskurvprocessen, kan du også kalde kontraktteksten op via "Din konto" efter at have indtastet dine adgangsdata, så længe du ikke sletter din kundekonto eller få det slettet af os. Du kan også printe tilbudsdataene ud umiddelbart efter afsendelse af ordren. Ellers vil du ikke kunne få adgang til kontraktteksten.

§ 4 Leveringsomårde og kundegruppe

 1. Vi leverer kun inden for Tyskland. Ordrer fra andre EU-lande kræver en tysk leveringsadresse. Hvis du har spørgsmål, bedes du ringe til vores servicehotline på tlf.: +49 9442 92209-0 - tilgængelig man-fre, 8.00-18.00.
 2. Vores varer er ikke beregnet til import til USA (USA) eller til brug i dette land. Vi accepterer ikke sådanne ordrer.

§ 5 Prise og leveringsomkostninger

 1. Alle priser er totalpriser, dvs. De inkluderer alle priser inklusive lovpligtig moms.
 2. Udover de angivne priser beregner vi for hver ordre de fragtomkostninger, der er angivet i det enkelte tilbud.

§ 6 Betaling

Vi tilbyder følgende betalingsmetoder:

 • efter faktura (med kreditværdighed):
  Du betaler senest 14 dage efter fakturadato. Fakturering sker med leveringen.
  Forudsætningen for acontolevering er, at alle tidligere forfaldne fakturaer er betalt.
  For at sikre os mod kreditrisikoen skal vi forbeholde os ret til på baggrund af resultatet af et kredittjek kun at udføre den levering, du har anmodet om, mod forudbetaling. I dette tilfælde kontakter vi dig, inden kontrakten indgås, og koordinerer proceduren.
  Kirkedrevne institutioner og institutioner i den offentlige sektor (skoler, børnehaver mv.) modtager leveringen mod faktura uden begrænsninger.
  Vi leverer forbrugere med kreditværdighed op til en ordreværdi på EUR 79,00 (inkl. moms) a conto, hvis en skoleadresse er opgivet op til EUR 300,00 (inkl. moms).
  For virksomheder forbeholder vi os retten til at betale forud for de første 3 leverancer, derefter op til en ordreværdi på EUR 300,00 (inkl. moms) mod åben faktura.
 • ved direkte debitering (SEPA direkte debitering):
  Din checkkonto vil blive debiteret via SEPA direkte debitering 5 dage efter afslutning af ordren. Du modtager forhåndsbeskeden med din ordrebekræftelse senest 2 dage før debitering. Hvis den angivne direkte debitering ikke er mulig på grund af utilstrækkelige midler på kontoen eller på grund af forkerte bankoplysninger, vil banken opkræve et tilbageførselsgebyr. Vi forbeholder os retten til at overføre dette gebyr til dig.
 • via PayPal
  Du betaler direkte via din PayPal-konto. I løbet af din ordre vil du blive videresendt til PayPal, og der frigiver du ordreværdien minus eventuelle rabatter, rabatter eller gavekort. Ordreværdien vil derefter blive debiteret fra din PayPal-konto og krediteret vores konto.

Følgende betalingsmetoder behandles af vores betalingstjenesteudbyder Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Holland. Hvis du vælger en af betalingsmetoderne, vil du blive ført direkte til Mollie B.V.s hjemmeside. for den valgte betalingsmetode, hvor du indtaster dine betalingsoplysninger og hvordan dine oplysninger bruges af Mollie B.V. og bekræfte betalingsordren. Under bestillingsprocessen vil du modtage yderligere information:

 • Kreditkort
  Vi accepterer MasterCard og Visa. Vi skal bruge kortnummeret, kreditkortets gyldighed og udløbsdatoen. Ud over kortnummer, udløbsdato og kreditkortselskab har vi brug for kontrolcifferet på dit kreditkort. Kontrolcifferet er et trecifret tal på dit kreditkort, der sikrer betalingssikkerhed på internettet. Dit kreditkort vil blive debiteret umiddelbart efter afgivelse af ordren.
 • Apple Pay
  Du kan betale købesummen via Apple, hvis du bruger en Apple-enhed og internetbrowseren Safari, er registreret hos Apple og har aktiveret "apple pay" der. Efter registrering frigiver du betalingen der. Debiteringen sker umiddelbart efter ordreafgivelse

§ 7 Levering og Leveringstider

 1. Du modtager vores pakker med DPD. Mindre forsendelser på op til 1000 g kan også sendes som godspost, breve og/eller bøger via Deutsche Post. Du modtager en besked fra os, når forsendelsen har forladt vores hus.
 2. Vi leverer møbler færdigmonteret med et møbelfragtfirma og montageteamet sørger for den professionelle montering (uden sammenkobling).
 3. Med mindre andet er aftalt eller andet er angivet på varen, leverer vi inden 5 dage efter modtagelse af din ordre.
 4. Leveringspligten gælder ikke, hvis vi ikke selv får leveret korrekt eller rettidigt, forudsat at vi ikke er ansvarlige for den manglende tilgængelighed og har indgået en kongruent afdækningstransaktion med vores leverandør. I dette tilfælde vil vi dog straks informere dig og refundere eventuelle forudbetalinger med det samme.
 5. For forbrugeres vedkommende overgår risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af de købte varer, når varen overdrages til forbrugeren eller en af denne udpeget modtager. For iværksættere overgår risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af varerne til iværksætteren ved varens udlevering, ved postordresalg når varerne leveres til transportvirksomheden.

§ 8 Krænkelse af trediemands rettigheder, fortrydelsesret , fritagelse for ansvar

Hvis du gør brug af vores tilbud om produkttilpasning, forsikrer du, at de billeder, data og indhold, du leverer til dette formål, ikke krænker ophavsret, varemærke- eller andre rettigheder tilhørende tredjeparter, og at du er ejer af alle nødvendige rettigheder. Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at vi ikke foretager en tilsvarende kontrol, men at du skal gøre det, før du sender os billeder, data og indhold.

Vi forbeholder os retten til at afvise ordren eller trække os tilbage fra kontrakten, hvis vi bliver opmærksomme på eller har rimelig grund til at formode, at brugen af de tilsendte motiver, tekster eller andet indhold vil krænke tredjeparters rettigheder.

Hvis tredjeparter gør krav mod os på grund af krænkelse af deres rettigheder, skal du holde os skadesløs for alle relaterede krav og forpligtelser efter første anmodning og refundere os for de rimelige omkostninger til juridisk forsvar.

§ 9 Fortrydelsesret for forbruger

§ 9.1 Fortrydelsesret

Hvis kunden er en forbruger (ifølge § 13 BGB er en forbruger enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion til formål, der ikke kan henføres til deres kommercielle eller selvstændige erhvervsmæssige aktivitet), gælder følgende fortrydelsesret for dem:

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde denne kontrakt inden for fjorten dage uden at angive nogen grund. Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af dig nævnt tredjemand, som ikke er fragtfører, tog de sidste varer i besiddelse.

For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os (TimeTEX, HERMEDIA Verlag GmbH, Ländenstraße 10, 93339 Riedenburg, Deutschland / Tyskland, Tlf.: +49 9442 92209-0, Fax: +49 9442 92209 -66, E-mail: info[at]timetex-shop.dk) ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med post, fax eller e-mail) om din beslutning om at fortryde denne kontrakt. Du kan bruge den vedhæftede prøvefortrydelsesformular til dette, men det er ikke obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om din udnyttelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Konsekvenser af tilbagekaldelse

Hvis du fortryder denne kontrakt, har vi betalt dig alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostningerne (bortset fra de ekstra omkostninger, der følger af, at du har valgt en anden form for levering end den billigste standardlevering, der tilbydes af os have), straks og senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor vi modtog meddelelsen om din opsigelse af denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling bruger vi det samme betalingsmiddel, som du brugte i den oprindelige transaktion, medmindre

noget andet var udtrykkeligt aftalt med dig;
under ingen omstændigheder vil du blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling.

For varer, der på grund af deres art normalt kan returneres med posten, gælder følgende:
Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne retur, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der er først.

Du skal returnere eller aflevere varerne til os med det samme og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor du informerer os om annulleringen af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne tilbage inden fristen på fjorten dage er udløbet. Du afholder de direkte omkostninger ved returnering af varerne.

For varer, der på grund af deres art normalt ikke kan returneres med posten, gælder følgende:
Vi henter varerne. Du afholder de direkte omkostninger ved returnering af varerne. Omkostningerne anslås til højst at være omkring 150 EUR.

Du hæfter kun for en eventuel forringet værdi af varerne som følge af anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion.

§ 9.2 Udelukkelse af fortrydelsesretten

Fortrydelsesretten gælder ikke for kontrakter

 • til levering af varer, der ikke er præfabrikerede, og til fremstilling af hvilke et individuelt valg eller beslutning fra forbrugerens side er afgørende, eller som klart er skræddersyet til forbrugerens personlige behov;
 • til levering af forseglede varer, som af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne ikke er egnede til returnering, hvis forseglingen er fjernet efter levering;
 • til levering af digitale produkter beregnet til download eller streaming, så snart download- eller streamingprocessen til download er startet, eller f.eks. en pdf-fil er blevet sendt via e-mail;
 • til levering af lyd- eller videooptagelser eller computersoftware i en forseglet pakke, hvis forseglingen er blevet brudt efter levering;
 • til levering af aviser, tidsskrifter og magasiner med undtagelse af abonnementskontrakter.

§ 9.3 Prøve- fortrydelsesformular

Download fortrydelsesformularen: fortrydelsesformular.pdf.

§ 10 Oplysninger for mangler, garanti

 1. De lovpligtige garantibestemmelser gælder. I tilfælde af et garantikrav (afsnit 2.) eller hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores kundeservice:

  TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH, Ländenstraße 10, 93339 Riedenburg, Deutschland / Germany, Tel.: +49 9442 92209-0, Fax: +49 9442 92209-66, E-Mail: info[at]timetex-shop.dk
 2. Hvis der er garanti for en annonceret vare, se venligst den relevante varedetaljeside for yderligere detaljer. Dine lovpligtige garantirettigheder mod os, som du naturligvis kan gøre krav på gratis, forbliver upåvirket af denne garanti.
 3. Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at vores varer ikke er beregnet til eksport til USA (USA) eller til brug dér. Afvigelser fra de krav og bestemmelser, der gælder i USA, udgør derfor ikke en defekt i den lovpligtige garantis forstand.

§ 11 Gældende log og juridsdiktion

 1. Lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland finder anvendelse, med undtagelse af bestemmelserne i FN's salgskonvention (CISG). Dette lovvalg gælder dog kun i det omfang, den ydede beskyttelse ikke ophæves af ufravigelige bestemmelser i loven i den stat, hvor kunden har sit sædvanlige opholdssted.
 2. Hvis kunden er en købmand, en offentligretlig juridisk enhed eller en særlig offentligretlig fond (§ 38 ZPO), og hvis han har indgået kontrakten i denne egenskab, er den ret, der er ansvarlig for os, aftalt som det eksklusive værneting . Derudover forbeholder vi os retten til at sagsøge kunden ved et andet lovligt værneting.

§ 12 Ejendomsforbehold

De leverede varer forbliver TimeTEX, HERMEDIA Verlag GmbH, Ländenstraße 10, 93339 Riedenburg, Deutschland / Tyskland, ejendom, indtil købesummen er betalt fuldt ud.

§ 13 Adfærdskodeks

Følgende adfærdskodeks er vi underlagt:

§ 14 Bortskaffelse af batteri / gammelt elektrisk udstsyr

På grund af distribution af elektrisk og elektronisk udstyr er vi forpligtet til at informere dig om følgende:

Alle elektriske/elektroniske enheder, der kan bruges i private husholdninger, er mærket med symbolet for den overstregede skraldespand vist nedenfor.

Symbol für Altgeräte-Entsorgung

Symbolet "overstreget skraldespand" betyder: Elektriske og elektroniske apparater må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. I stedet bør affald af elektrisk udstyr indsamles adskilt fra usorteret kommunalt affald. Du skal adskille gamle batterier og akkumulatorer, som ikke er omsluttet af det gamle apparat, og lamper, der kan tages ud af det gamle apparat uden at ødelægge dem, før du afleverer dem til et indsamlingssted. Du er ansvarlig for at sikre, at persondata slettes.

ifølge § 17 stk. 1 og 2 ElektroG er vi forpligtet til at tilbagetage gamle elektriske/elektroniske apparater i henhold til følgende bestemmelser og gennemføre denne forpligtelse som følger:

1. Når et nyt elektrisk eller elektronisk apparat overdrages til en slutbruger, tilbagetager vi ved overdragelsesstedet eller i umiddelbar nærhed vederlagsfrit et i det væsentlige funktionelt identisk gammelt apparat fra slutbrugeren af samme type apparat. . Leveringsstedet er også den private husstand, forudsat at leveringen sker der. Den gratis samling af elektriske og elektroniske enheder fra kategori 1 (varmevekslere), kategori 2 (skærme, skærme og enheder, der har skærme med et overfladeareal på mere end 100 cm²) og kategori 4 (enheder, hvori mindst én af de ydre dimensioner er mere end 50 centimeter). For elektriske og elektroniske enheder i kategori 3 (lamper), 5 (små enheder) og 6 (små IT- og telekommunikationsapparater) garanterer vi returnering af passende returmuligheder inden for en rimelig afstand. Du kan finde ud af et indsamlingssted nær dig på[f.eks. https://take-e-back.de]. Du kan hente en oversigt over, hvilke enheder der falder ind under de enkelte kategorier her:
https://www.stiftung-ear.de/de/themen/elektrog/herstellerbevollmaechtigte/geraetezuordnung

2. På din anmodning vil vi også tage gamle enheder tilbage, der ikke er større end 25 centimeter i enhver ekstern dimension, gratis gennem passende returmuligheder inden for en rimelig afstand; returneringen er ikke knyttet til køb af en elektrisk eller elektronisk enhed og er begrænset til tre gamle enheder pr. enhedstype. Du kan finde ud af et indsamlingssted nær dig på [f.eks. https://take-e-back.de].


Når du returnerer den gamle enhed, skal du sørge for, at den er forsvarligt emballeret til forsendelse, så brud så vidt muligt undgås, og mekanisk kompression eller brud kan udelukkes. Modtagelse af gamle apparater kan nægtes, hvis kontaminering udgør en sundhedsrisiko og

Du er ansvarlig for at sikre, at persondata slettes.

Derudover kan private husstande gratis aflevere deres gamle elektroniske enheder på et af de kommunale indsamlingssteder. En online oversigt over indsamlings- og retursteder i dit område kan findes her:
https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen

Yderligere oplysninger kann findes herunder:
https://e-schrott-entsorgen.orgBatterier/ akkumulator
Enhver forbruger er juridisk forpligtet til at returnere gamle batterier/akkumulatorer.

Symbol für Batterie-Entsorgung

Den overstregede skraldespand betyder: Batterier og genopladelige batterier må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. På batterier, der indeholder skadelige stoffer, finder du også følgende information under den overstregede skraldespand:

Pb = Batteriet indeholder mere end 0,004 procent bly

Cd = Batteriet indeholder mere 0,002 Procent Cadmium

Hg = Batteriet indeholder mere end 0,0005 Procent kviksølv

Gamle batterier og akkumulatorer, som ikke er omsluttet af det gamle apparat, skal adskilles fra det, inden det afleveres på indsamlingsstedet. Efter brug kan de afleveres gratis til et offentligt indsamlingssted eller til steder, hvor der sælges batterier og genopladelige batterier.
Du kan også returnere dine batterier og akkumulatorer, som vi har eller har haft som nye batterier/akkumulatorer i vores sortiment, gratis til os i almindelige husholdningsmængder: TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH, bortskaffelse af batterier, Ländenstrasse 10, 93339 Riedenburg, Tyskland

Vores WEEE-Reg.-Nr.: DE 79696058

§ 15 Klageprocedure/tvist bilæggelse

EU-Kommissionen udgør en platform for udenretslig tvistbilæggelse. Dette giver forbrugerne mulighed for i første omgang at afgøre tvister i forbindelse med deres online-bestilling uden at gå i retten. Tvistbilæggelsesplatformen kan nås via det eksterne link https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vores e-mailadresse er: info[at]timetex-shop.dk

Vi bestræber os på at bilægge eventuelle meningsforskelle, der opstår som følge af vores kontrakt med kunden, efter gensidig aftale. Derudover er vi ikke forpligtet til at deltage i en voldgiftsprocedure og kan desværre ikke tilbyde vores kunder at deltage i en sådan procedure.

§ 16 Kontraktpartner

Impressum / Leverandøridentifikation / Kontraktpartner
TimeTEX
Hermedia Verlag GmbH
Ländenstrasse 10
93339 Riedenburg
Tyskland / Germany

Tel.: +49 9442 92209-0
Fax: +49 9442 92209-66
E-Mail: info[at]timetex-shop.dk

Telefontider
Mandag til fredag fra 08:00 til 18:00 Uhr

Administrerende direktører bemyndiget til at repræsentere:
Christoph W. J. Hercher, Dr. Alexander J. M. Hercher

Tinglysningsretten
Tinglysningsretten Regensburg Registreringsnummer: HRB 4690

Moms- CVR nummer
ifølge § 27 DE128584409

WEEE-Reg.-Nr.: DE 79696058

Ansvarlig for indhold iflg § 18 Abs. 2 MStV:
Dr. Alexander Hercher, Ländenstraße 10, 93339 Riedenburg, Deutschland / Germany

AGB drucken | AGB at gemme
Intet program til at se PDF-filer? Her gratis den Acrobat Reader Hent.

Sidst set
Maximale Zahl der Zeichen für dieses Eingabefeld erreicht