Autorská tiráž

TimeTex CZ

Vienna Point II
Vídeňská 119
619 00 Brno

Identifikace smluvního partnera

Identifikace poskytovatele / smluvního partnera
TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH
Ländenstrasse 10
93339 Riedenburg
Německo / Germany
Telefon: +49 (0)9442 92209-0
E-Mail: contact[at]timetex.cz

K dispozici na telefonu:
Pondělí až pátek od 8:00 do 18:00 hod

Ředitelé oprávnění zastupovat společnost:
Christoph W. J. Hercher, Dr. Alexander J. M. Hercher

Rejstříkový soud: Místní soud Regensburg
Rejstříkové číslo: HRB 4690

Identifikační číslo pro daň z přidané hodnoty
podle § 27a zákona o dani z obratu: DE128584409

WEEE-Reg.-No.: DE 79696058

Odpovědnost za obsah podle § 18 odst. 2 MStV:
Dr. Alexander Hercher, Ländenstraße 10, 93339 Riedenburg, Německo

Naposledy zobrazené
Maximale Zahl der Zeichen für dieses Eingabefeld erreicht