Záruka a garance

Informace o odpovědnosti za vady (záruka a garance)

  1. Platí ustanovení o zákonné odpovědnosti za vady. V případě závad nebo dotazů v případě reklamace (bod 2.) se obraťte na náš zákaznický servis:

    TimeTex CZ, Vienna Point II, Vídeňská 119, 619 00 Brno, tel.: +420 731 946 031, e-mail:E-Mail: info[at]timetex.cz
  2. Pokud je na inzerovanou položku poskytována záruka, další podrobnosti naleznete na stránce s podrobnostmi o příslušné položce. Vaše zákonná záruční práva vůči nám, která můžete samozřejmě bezplatně uplatnit, zůstávají touto zárukou nedotčena.
  3. Výslovně upozorňujeme, že naše zboží není určeno pro vývoz do Spojených států amerických (USA) ani pro použití v těchto státech. Odchylky od požadavků a předpisů platných v USA proto nepředstavují vadu ve smyslu zákonné záruky.
Naposledy zobrazené
Maximale Zahl der Zeichen für dieses Eingabefeld erreicht