Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky a informace pro zákazníky

§1 Oblast působnosti
§2 Objednávka a uzavření smlouvy, znění smlouvy, oprava vstupních chyb
§3 Uložení textu smlouvy
§4 Oblast dodávek a klientela
§5 Ceny a náklady na dopravu
§6 Platba
§7 Dodání a dodací lhůty
§8 Porušení práv třetích osob, výhrada zrušení, zproštění odpovědnosti
§9 Právo spotřebitelů na odstoupení od smlouvy
§10 Informace o odpovědnosti za vady (záruka a garance)
§11 Rozhodné právo a soudní příslušnost
§12 Výhrada vlastnictví
§13 Kodexy chování
§14 Likvidace baterií/odpadu z elektrických zařízení
§15 Postup při podávání stížností/řešení sporů
§16 Identifikace smluvního partnera

 

§1 Oblast působnosti

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky a informace pro zákazníky se vztahují na všechny smlouvy, které zákazníci uzavírají s námi, společností TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH, Ländenstraße 10, 93339 Riedenburg, Německo, prostřednictvím našeho internetového obchodu na adrese www.timetex.cz. Všeobecné obchodní podmínky zákazníka, které jsou v rozporu s našimi všeobecnými obchodními podmínkami nebo se od nich odchylují, se nepoužijí, pokud není dohodnuto jinak.
 2. Zákazníci jsou spotřebitelé i podnikatelé. Podle § 13 německého občanského zákoníku (BGB) je spotřebitelem každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který se převážně vymyká její obchodní, podnikatelské nebo profesní činnosti. Podle § 14 německého občanského zákoníku (BGB) je podnikatelem fyzická nebo právnická osoba nebo společnost s právní subjektivitou, která při uzavírání právního úkonu jedná v rámci své obchodní nebo samostatné profesní činnosti.

 

§2 Objednávka a uzavření smlouvy, znění smlouvy, oprava vstupních chyb

 1. Prezentace produktů v internetovém obchodě nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale nezávazný online katalog. Kliknutím na tlačítko "Koupit" učiníte závaznou objednávku zboží obsaženého v nákupním košíku (nabídce).
 2. V našem obchodě si objednáte následujícím způsobem:
  • Přidáte položku do nákupního košíku,
  • Přejdete na "Pokladna",
  • Zadáte své dodací a platební údaje,
  • Znovu zkontrolujete své údaje na stránce s přehledem objednávek na konci procesu nákupního košíku (můžete tam také opravit své údaje kliknutím na tlačítko "Zpět") a
  • Kliknutím na tlačítko "Koupit" dokončíte objednávku a odešlete nám ji.
 3. Po odeslání objednávky obdržíte automatický e-mail s potvrzením přijetí objednávky a uvedením jejích údajů (potvrzení o přijetí). Kupní smlouva ještě není uzavřena. Pouze potvrzujeme, že jsme vaši objednávku obdrželi.
 4. Kupní smlouva je uzavřena pouze na základě samostatného e-mailového "potvrzení objednávky", výzvy k platbě po odeslání objednávky nebo odesláním zboží do pěti dnů od přijetí objednávky.
 5. Smlouva se uzavírá výhradně v němčině.
 6. Chyby v zadání můžete opravit před odesláním objednávky pomocí technických prostředků uvedených v internetovém obchodě a obvyklých funkcí klávesnice/myši. Proces můžete také kdykoli zrušit zavřením okna prohlížeče. Kliknutím na tlačítko "Koupit" jste zadali závaznou objednávku (nabídku); vstupní chyby již nelze dodatečně opravit.

 

§3 Uložení textu smlouvy

Text smlouvy je u nás uložen a zaslán vám e-mailem bezprostředně po odeslání vašeho návrhu na uzavření kupní smlouvy spolu s VOP. Pokud jste se v internetovém obchodě zaregistrovali k zákaznickému účtu před dokončením procesu nákupu v nákupním košíku, můžete text smlouvy získat také prostřednictvím "Vašeho účtu" po zadání přístupových údajů, pokud svůj zákaznický účet nevymažete nebo jej nenecháte vymazat námi. Údaje o nabídce si můžete také vytisknout ihned po odeslání objednávky. V opačném případě vám text smlouvy není přístupný.

 

§4 Oblast dodávek a klientela

 1. Doručujeme pouze v rámci České republiky.
 2. Naše zboží není určeno k dovozu do Spojených států amerických (USA) ani k použití v této zemi. Takové objednávky nepřijímáme.

 

§5 Ceny a náklady na dopravu

 1. Všechny uvedené ceny jsou celkové, tj. zahrnují všechny složky ceny včetně zákonné DPH.
 2. Kromě uvedených cen účtujeme ke každé objednávce náklady na dopravu uvedené v nabídce příslušného zboží.

 

§6 Platba

Nabízíme následující platební metody:

 • na fakturu (s úvěrovým hodnocením):

  Platíte do 14 dnů od data vystavení faktury. Faktura je vystavena spolu s dodávkou. Předpokladem dodávky na fakturu je, že byly uhrazeny všechny předchozí splatné faktury. Abychom zajistili úvěrové riziko, musíme si v závislosti na výsledku kontroly úvěruschopnosti vyhradit právo provést vámi požadovanou dodávku pouze proti záloze. V takovém případě vás budeme před uzavřením smlouvy kontaktovat a koordinovat postup.# Církevní organizace a veřejné instituce (školy, školky atd.) přijímají dodávky na fakturu bez omezení.

  Spotřebitelům s úvěruschopností dodáváme na účet do hodnoty objednávky 2000 Kč (včetně DPH), v případě uvedení adresy školy až do výše 7500 Kč (včetně DPH).

  Pro firmy si vyhrazujeme právo přijmout platbu předem na první 3 dodávky, poté až do hodnoty objednávky 7500 Kč (vč. DPH) proti otevřené faktuře.

 • prostřednictvím služby PayPal

  Platíte přímo přes svůj účet PayPal. V rámci objednávky budete přesměrováni na PayPal, kde autorizujete hodnotu objednávky sníženou o případné slevy, rabaty nebo dárkové poukazy. Hodnota objednávky bude poté odepsána z vašeho účtu PayPal a připsána na náš účet.

Následující platební metody jsou zpracovávány prostřednictvím našeho poskytovatele platebních služeb Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam Nizozemsko. Při výběru jedné z platebních metod budete přesměrováni přímo na stránku společnosti Mollie B.V. pro zvolenou platební metodu, kde zadáte své platební údaje a potvrdíte použití svých údajů společností Mollie B.V. a platební instrukce. Další informace obdržíte v průběhu procesu objednávky:

 • Kreditní karta
  Přijímáme karty Mastercard a VISA. Požadujeme číslo karty, platnost kreditní karty a datum ukončení platnosti. Kromě čísla karty, její platnosti a společnosti vydávající kreditní kartu potřebujeme také ověřovací číslo vaší kreditní karty. Ověřovací kód je třímístné číslo na vaší kreditní kartě, které zaručuje bezpečnost platby na internetu. Kreditní karta bude stržena ihned po odeslání objednávky.
 • Apple Pay
  Pokud používáte zařízení Apple a internetový prohlížeč Safari, jste zaregistrováni u společnosti Apple a máte tam aktivovanou službu "apple pay", můžete zaplatit kupní cenu prostřednictvím služby Apple. Po přihlášení tam platbu autorizujete. Částka bude stržena ihned po zadání objednávky.

 

§7 Dodání a dodací lhůty

 1. Naše zásilky obdržíte prostřednictvím DHL nebo DPD, doručení do výdejních míst DHL je možné. Menší zásilky o hmotnosti do 1000 g lze zasílat také jako obchodní zásilky, listovní zásilky a/nebo knižní zásilky prostřednictvím Deutsche Post. Jakmile zásilka opustí naše prostory, obdržíte od nás zprávu.
 2. Nábytek dodáváme kompletně smontovaný firmou na stěhování nábytku a montážní tým se postará o odbornou instalaci (bez zapojení).
 3. Pokud není dohodnuto nebo uvedeno jinak, doručíme vám zboží do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky.
 4. Povinnost dodávat neplatí, pokud my sami nejsme zásobováni správně nebo včas, za předpokladu, že nejsme odpovědní za nedostatečnou dostupnost a že jsme s naším dodavatelem uzavřeli kongruentní zajišťovací transakci. V takovém případě vás však budeme neprodleně informovat a případné zálohy vám neprodleně vrátíme.
 5. V případě spotřebitelů přechází nebezpečí náhodné ztráty a náhodného poškození zakoupeného zboží na spotřebitele nebo jím určeného příjemce okamžikem předání zboží. V případě podnikatelů přechází nebezpečí náhodné ztráty a náhodného poškození zboží na podnikatele okamžikem předání zboží nebo v případě prodeje zasláním okamžikem předání zboží přepravní společnosti.

 

§8 Porušení práv třetích osob, výhrada zrušení, zproštění odpovědnosti

Pokud využijete naši službu přizpůsobení produktu, zaručujete se, že obrázky, data a obsah, které pro tento účel poskytnete, neporušují autorská práva, práva k ochranným známkám nebo jiná práva třetích stran a že jste vlastníkem všech potřebných práv. Výslovně upozorňujeme, že neprovádíme odpovídající kontrolu, ale že tak musíte učinit vy předtím, než nám obrázky, údaje a obsah zašlete.

Vyhrazujeme si právo odmítnout objednávku nebo odstoupit od smlouvy, pokud se dozvíme nebo budeme mít důvodné podezření, že by použití zaslaných motivů, textů nebo jiného obsahu porušovalo práva třetích osob.

Pokud vůči nám třetí strany uplatní nároky z důvodu porušení svých práv, musíte nás na první žádost odškodnit za všechny nároky a povinnosti v tomto ohledu a uhradit nám přiměřené náklady na právní obranu

 

§9 Právo spotřebitelů na odstoupení od smlouvy

§9.1 Storno podmínky

Pokud je zákazník spotřebitelem (podle § 13 BGB je spotřebitelem každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který nelze primárně přičítat její podnikatelské nebo nezávislé profesionální činnosti), vztahuje se na něj následující právo na odstoupení od smlouvy:

Právo na zrušení

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali poslední zboží.
Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte informovat (TimeTEX, HERMEDIA Verlag GmbH, Ländenstraße 10, 93339 Riedenburg, Deutschland / Německo, tel.: +420 731 946 031, e-mail: info[at]timetex.cz o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jasným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.
Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky zrušení

Odstoupíte-li od této smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vaší volby jiného typu doručení, než je nejlevnější typ standardního doručení, který nabízíme), a to bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Pro toto vrácení použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám za toto vrácení nebudou účtovány žádné poplatky.
Pro zboží, které lze vzhledem k jeho povaze běžně vrátit poštou, platí následující: Můžeme vám odmítnout vrátit peníze, dokud zboží neobdržíme zpět nebo dokud nepředložíte doklad o tom, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.
Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy.
Pro zboží, které nelze vzhledem k jeho povaze vrátit poštou, platí následující:
Zboží si vyzvedneme. Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy. Náklady se odhadují na maximálně asi 3.750 Kč.
Případnou ztrátu hodnoty zboží hradíte pouze tehdy, pokud je tato ztráta hodnoty způsobena manipulací se zbožím, která není nezbytná pro kontrolu jeho stavu, vlastností a funkčnosti.

§9.2 Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy:

 • pro dodání zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení spotřebitelem nebo které je zjevně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele;
 • při dodání zapečetěného zboží, které není vhodné k vrácení z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny, pokud byla pečeť po dodání odstraněna;
 • za doručení zvukových nebo obrazových záznamů nebo počítačového softwaru v zapečetěném obalu, pokud byla pečeť po doručení odstraněna;
 • za doručování novin, časopisů a periodik s výjimkou smluv o předplatném.
 • Právo na odstoupení od smlouvy předčasně zaniká v případě smluv o poskytování digitálního obsahu, který není na fyzickém nosiči dat a který vás zavazuje k zaplacení ceny, pokud jsme začali smlouvu plnit poté, co jste výslovně souhlasili s tím, že smlouvu začneme plnit před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, potvrdili jste nám, že jste si vědomi toho, že vaše právo na odstoupení od smlouvy zaniká s vaším souhlasem na začátku plnění smlouvy, a poskytli jsme vám odpovídající potvrzení na trvalém nosiči.

§9.3 Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Stáhněte si vzorový storno formulář: Vzorový storno formulář.§10 Informace o odpovědnosti za vady (záruka a garance)

 1. Platí ustanovení o zákonné odpovědnosti za vady. V případě závad nebo dotazů v případě reklamace (bod 2.) se obraťte na náš zákaznický servis:

  TimeTex CZ, Vienna Point II, Vídeňská 119, 619 00 Brno, tel.: +420 731 946 031, e-mail:E-Mail: info[at]timetex.cz
 2. Pokud je na inzerovanou položku poskytována záruka, další podrobnosti naleznete na stránce s podrobnostmi o příslušné položce. Vaše zákonná záruční práva vůči nám, která můžete samozřejmě bezplatně uplatnit, zůstávají touto zárukou nedotčena.
 3. Výslovně upozorňujeme, že naše zboží není určeno pro vývoz do Spojených států amerických (USA) ani pro použití v těchto státech. Odchylky od požadavků a předpisů platných v USA proto nepředstavují vadu ve smyslu zákonné záruky.

 

§11 Rozhodné právo a soudní příslušnost

 1. S vyloučením ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se použije právo Spolkové republiky Německo. Tato volba práva se však použije pouze v případě, že poskytnutá ochrana není odňata kogentními ustanoveními práva země, v níž má zákazník obvyklé bydliště.
 2. Pokud je zákazník obchodníkem, právnickou osobou veřejného práva nebo zvláštním fondem veřejného práva (§ 38 ZPO) a uzavřel smlouvu v tomto postavení, je jako výlučně příslušný soud dohodnut soud, který je pro nás příslušný. Kromě toho si vyhrazujeme právo žalovat zákazníka v jiném zákonném místě příslušnosti.

 

§12 Výhrada vlastnictví

Dodané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny majetkem společnosti TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH, Ländenstraße 10, 93339 Riedenburg, Německo.

 

§13 Kodexy chování

Podřídili jsme se následujícím pravidlům chování:

 

§14 Likvidace baterií/odpadu z elektrických zařízení

Vzhledem k prodeji elektrických a elektronických zařízení jsme povinni vás informovat o následujících skutečnostech:
Všechny elektrické/elektronické spotřebiče, které lze používat v domácnostech, jsou označeny níže uvedeným symbolem přeškrtnuté popelnice na kolečkách. Symbol für Batterie-Entsorgung

Symbol "přeškrtnuté popelnice" znamená, že elektrické a elektronické spotřebiče se nesmí vyhazovat společně s domovním odpadem. Místo toho musí být elektroodpad sbírán odděleně od netříděného komunálního odpadu. Použité baterie a akumulátory, které nejsou přiloženy ke starému spotřebiči, stejně jako zářivky, které lze ze starého spotřebiče vyjmout, aniž by došlo k jejich zničení, musíte před odevzdáním na sběrném místě oddělit od starého spotřebiče, aniž by došlo k jejich zničení. Za vymazání osobních údajů jste zodpovědní vy.

V souladu s § 17 odst. 1 a 2 zákona ElektroG jsme povinni zpětně odebírat vyřazené elektrické/elektronické zařízení v souladu s následujícími požadavky a tuto povinnost realizovat následujícím způsobem:

 1. Při vrácení nového elektrického nebo elektronického spotřebiče koncovému uživateli převezmeme od koncového uživatele v místě vrácení nebo v jeho bezprostřední blízkosti bezplatně starý spotřebič stejného typu, který je v podstatě funkčně totožný. Místem zpětného odběru je i soukromá domácnost, pokud je tam zpětný odběr proveden doručením. Bezplatný sběr je omezen na elektrická a elektronická zařízení z kategorie 1 (tepelné výměníky), kategorie 2 (obrazovky, monitory a zařízení s plochou obrazovky větší než 100 cm²) a kategorie 4 (zařízení, u nichž je alespoň jeden z vnějších rozměrů větší než 50 cm). U elektrických a elektronických zařízení kategorií 3 (svítidla), 5 (malé spotřebiče) a 6 (malá IT a telekomunikační zařízení) zaručujeme vrácení prostřednictvím vhodných možností vrácení v přiměřené vzdálenosti. Středisko zpětného odběru ve vašem okolí najdete na adrese [např. https://take-e-back.de]. Přehled, která zařízení spadají do jednotlivých kategorií, naleznete zde: https://www.stiftung-ear.de/de/themen/elektrog/herstellerbevollmaechtigte/geraetezuordnung.
 2. Na vaši žádost bezplatně převezmeme také staré spotřebiče, které nejsou větší než 25 cm v jakémkoli vnějším rozměru, a to prostřednictvím vhodných možností zpětného odběru v přiměřené vzdálenosti; zpětný odběr není vázán na nákup elektrického nebo elektronického spotřebiče a je omezen na tři staré spotřebiče jednoho typu. Středisko zpětného odběru ve vašem okolí najdete na adrese [např. https://take-e-back.de].
 3. Při vracení starých spotřebičů dbejte na to, aby byly řádně zabaleny, aby se pokud možno zabránilo jejich rozbití a aby bylo možné vyloučit mechanické stlačení nebo rozbití. Přijetí starých spotřebičů může být odmítnuto, pokud hrozí riziko pro zdraví a bezpečnost osob v důsledku kontaminace.

  Za vymazání osobních údajů nesete odpovědnost vy

  Soukromé domácnosti mohou navíc staré elektrospotřebiče bezplatně odevzdat v některém z obecních sběrných středisek. Online seznam sběrných středisek a středisek zpětného odběru ve vašem okolí najdete zde:

  https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.

  Další informace naleznete také na adrese

  https://e-schrott-entsorgen.org.

Baterie/akumulátory

 

Každý spotřebitel je ze zákona povinen vrátit použité baterie/dobíjecí baterie.

Symbol für Altgeräte-Entsorgung

Přeškrtnutý kontejner na kolečkách znamená: Baterie a dobíjecí baterie se nesmí vyhazovat společně s domovním odpadem. U baterií obsahujících nebezpečné látky najdete pod přeškrtnutou popelnicí také následující informace:

Pb = baterie obsahuje více než 0,004 % olova

Cd = baterie obsahuje více než 0,002 % kadmia.

Hg = baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti.

Použité baterie a akumulátory, které nejsou součástí starého spotřebiče, je třeba od něj před odevzdáním na sběrném místě oddělit. Po použití je lze bezplatně odevzdat na veřejném sběrném místě nebo tam, kde se baterie a akumulátory prodávají
Baterie a akumulátory, které máme nebo jsme měli v sortimentu jako nové baterie/akumulátory, nám můžete také bezplatně odevzdat v běžném množství pro domácnost:
TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH, Batterieentsorgung, Ländenstraße 10, 93339 Riedenburg, Deutschland / Německo.

Naše reg. č. WEEE: DE 79696058

 

§15 Postup při podávání stížností/řešení sporů

Komise EU poskytuje platformu pro mimosoudní řešení sporů. Ta dává spotřebitelům možnost řešit spory v souvislosti s jejich online objednávkou bez účasti soudu. Platformu pro řešení sporů lze navštívit prostřednictvím externího odkazu https://ec.europa.eu/consumers/odr/.Naše e-mailová adresa je: info[at]timetex.cz

Případné názorové rozdíly vyplývající ze smlouvy se zákazníkem se snažíme řešit vzájemnou dohodou. Dále nejsme povinni účastnit se rozhodčího řízení a bohužel nemůžeme našim zákazníkům nabídnout možnost účasti v takovém řízení

 

§16 Identifikace smluvního partnera

Identifikace poskytovatele / smluvního partnera
TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH
Ländenstrasse 10
93339 Riedenburg
Německo / Germany
Telefon: +420 731 946 031
E-Mail: contact[at]timetex.cz

K dispozici na telefonu:
Pondělí až pátek od 8:00 do 18:00 hod

Ředitelé oprávnění zastupovat společnost:
Christoph W. J. Hercher, Dr. Alexander J. M. Hercher

Rejstříkový soud: Místní soud Regensburg
Rejstříkové číslo: HRB 4690

Identifikační číslo pro daň z přidané hodnoty
podle § 27a zákona o dani z obratu: DE128584409

WEEE-Reg.-No.: DE 79696058

Odpovědnost za obsah podle § 18 odst. 2 MStV:
Alexander Hercher, Ländenstraße 10, 93339 Riedenburg, Německo

 

Vytiskněte Zásady Všeobecné obchodní podmínky | Uložit Zásady Všeobecné obchodní podmínky
Nemáte program pro otevírání souborů PDF? Stáhněte si zdarma Adobe Acrobat Reader zde.

Naposledy zobrazené
Maximale Zahl der Zeichen für dieses Eingabefeld erreicht