Ochrana osobních údajů

Ochrana údajů je otázkou důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá, stejně jako vaše soukromí a osobní sféra, které samozřejmě bez omezení respektujeme. Proto při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná ustanovení a pokyny. Pokud náš internetový obchod obsahuje odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů, naše prohlášení o ochraně osobních údajů se na ně nevztahuje.

Obsah

 1. Odpovědná osoba
 2. Komunikace prostřednictvím e-mailu / telefonu / pošty
 3. Objednávky s TimeTEXem
 4. Posouzení bonity
 5. Platba přes PayPal
 6. Platba přes Mollie
 7. Objednávka newsletteru
 8. Zpracování údajů pro marketingové účely
 9. Zpracování údajů kontaktních oso
 10. Používání sociálních pluginů
 11. Používání souborů cookie
 12. Integrace odznaku důvěryhodnosti Trusted Shops
 13. Integrace marketingových služeb Facebooku
 14. Webová analýza
 15. Vaše práva jako subjektu údajů
 16. Žádná povinnost poskytnout vaše údaje
 17. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
 18. Zabezpečený přenos dat

 

Odpovědná osoba

Odpovědný ve smyslu čl. 4 č. 7 GDPR je:

Adresa servisu a kontakt
TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH
Vienna Point II
Vídeňská 119
619 00 Brno

Tel.: +420 731 946 031
E-Mail: info[at]timetex.cz

Identifikace smluvního partnera
TimeTEX Hermedia Verlag GmbH
Ländenstraße 10
93339 Riedenburg (Německo )
Telefon: +49 (0)9442 92209-0
E-mail: info[at]timetex.cz

 

Komunikace prostřednictvím e-mailu / telefonu / pošty

Účel zpracování údajů/právní základ:
Všechny osobní údaje, které nám poskytnete e-mailem, telefonicky nebo poštou, budeme samozřejmě považovat za důvěrné. Vaše údaje používáme výhradně pro účely zpracování vašeho dotazu. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněný zájem společnosti TimeTEX vyplývá ze zájmu odpovídat na dotazy našich zákazníků, obchodních partnerů a zainteresovaných stran, a tím udržovat a podporovat spokojenost zákazníků

Příjemci/kategorie příjemců:
Obecně vylučujeme předávání údajů třetím stranám mimo společnost TimeTEX. Ve výjimečných případech zpracovávají údaje naším jménem zpracovatelé. Ti jsou pečlivě vybíráni, námi kontrolováni a smluvně vázáni v souladu s čl. 28 GDPR.

Doba skladování/kritéria pro stanovení doby skladování:
Všechny osobní údaje, které nám poskytnete v odpovědi na dotazy, vymažeme nebo bezpečně anonymizujeme nejpozději do 90 dnů od odeslání konečné odpovědi. Devadesátidenní lhůta pro uchovávání údajů je dána tím, že nás po odpovědi můžete příležitostně znovu kontaktovat ve stejné záležitosti a my pak můžeme potřebovat odkaz na předchozí korespondenci. Zkušenosti ukazují, že po uplynutí 90 dnů zpravidla již nejsou žádné dotazy týkající se našich odpovědí.

 

Objednávky s TimeTEXem

Účel zpracování údajů/právní základ:
Osobní údaje, které nám poskytnete, používáme za účelem vyřízení vaší objednávky u společnosti TimeTEX. vaší objednávky u společnosti TimeTEX. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Pro usnadnění vaší objednávky máte možnost se u nás zaregistrovat (přihlášení zákazníka). Tím získáte přístup k údajům, které o vás a vašich objednávkách uchováváme. Při příštím nákupu pak nebudete muset znovu zadávat své jméno a adresu. Při příští návštěvě našeho obchodu stačí na začátku procesu objednávání zadat své uživatelské jméno a heslo. Vaše jméno a adresa se pak automaticky načtou do objednávkového formuláře.

Rádi bychom vás upozornili na skutečnost, že vaše údaje (včetně opakovaných) používáme pro vlastní reklamní a marketingové účely, pokud to zákon umožňuje i bez vašeho výslovného souhlasu. Tato zmínka o reklamním využití nepředstavuje váš souhlas s použitím vašich údajů pro reklamní účely. Proti používání vašich údajů pro reklamní účely můžete kdykoli vznést námitku, stačí nám to oznámit, nebo odvolat jakýkoli udělený souhlas. K tomu použijte kontaktní údaje uvedené v právním upozornění.

Příjemci/kategorie příjemců:
Abychom mohli zpracovat a doručit vaši objednávku, předáváme vaše údaje pouze doručovací službě pověřené doručením. V souvislosti s objednávkami můžeme předávat údaje poskytovatelům služeb za účelem kontroly bonity (viz níže).

Doba skladování/kritéria pro stanovení doby skladování:
Pokud si přejete svůj účet (přihlášení zákazníka) zrušit, použijte kontaktní údaje uvedené v právním upozornění. Své osobní údaje můžete kdykoli opravit. Úplné vymazání vašich údajů z kontextu objednávky je možné až po uplynutí zákonem stanovených lhůt pro jejich uchovávání, které činí až 10 let.

 

Posouzení bonity

Účel zpracování údajů/právní základ:
Abychom vám mohli nabídnout co nejlepší možnosti výběru platební metody, musíme vás i sebe chránit před zneužitím. Pokud neplatíte za nákup předem, např. nákup na fakturu, můžeme v zájmu ochrany našich oprávněných zájmů získat informace o bonitě na základě matematicko-statistických postupů. Právním základem pro toto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Vaše adresní údaje jsou rovněž zahrnuty do výpočtu hodnoty pravděpodobnosti (bodové hodnoty). Získané informace o statistické pravděpodobnosti selhání platby (dále jen "hodnota pravděpodobnosti") používáme k vyváženému rozhodování o možnostech platby, které vám budou poskytnuty.

Příjemci/kategorie příjemců:
Osobní údaje potřebné pro kontrolu bonity (jméno a příjmení, adresní údaje) předáváme společnosti Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss www.boniversum.de, která provádí odpovídající posouzení na základě matematicko- statistických postupů. Proti předávání svých údajů společnosti Creditreform Boniversum GmbH můžete kdykoli vznést námitku s účinností do budoucna. K tomu postačí oznámení v textové podobě (např. e-mailem, faxem, dopisem). Rádi bychom vás však upozornili, že v tomto případě máte k dispozici pouze platební metodu platby předem.

Informace podle čl. 14 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů o zpracování údajů ve společnosti Creditreform Boniversum GmbH naleznete na adrese zde:
https://www.boniversum.de/en/eu-gdpr/information-required-under-the-eu-gdpr-for-consumers

Doba skladování/kritéria pro stanovení doby skladování:
Vaše údaje budou uloženy po dobu existence vašeho zákaznického účtu u nás.

 

Platba přes PayPal

Máte možnost zaplatit za svou objednávku pomocí služby "PayPal". V tomto případě předáváme společnosti PayPal vaše jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu a další údaje potřebné k vyřízení kupní smlouvy, jako je nákupní košík a hodnota objednávky, číslo objednávky obchodu. PayPal je nabídka společnosti PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Právním základem pro předávání údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) Alt. 1 GDPR. Předání vašich údajů je nezbytné pro zpracování plateb u nás prostřednictvím služby PayPal. Účelem je potvrzení vaší totožnosti a správa vašeho platebního příkazu.

Další informace o ochraně osobních údajů společnosti PayPal najdete na adrese:
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

 

Platba přes Mollie

Máte možnost zaplatit za svou objednávku prostřednictvím externího poskytovatele platebních služeb "Mollie". V takovém případě předáváme společnosti Mollie vaše jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu a další údaje potřebné ke zpracování kupní smlouvy, jako je hodnota objednávky, datum objednávky a číslo objednávky obchodu. V závislosti na způsobu platby budou zadané platební údaje rovněž předány jak společnosti Mollie, tak poskytovateli platebních služeb, kterého jste si vybrali. Mollie je nabídka společnosti Mollie B.V., Keizersgracht 126, 1015 CW Amsterdam, Nizozemsko.

Právním základem pro předávání údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) Alt. 1 GDPR. Předání vašich údajů je nezbytné pro zpracování plateb u nás prostřednictvím společnosti Mollie. Účelem je zpracování plateb pomocí různých platebních metod.

Další informace o ochraně osobních údajů společnosti Mollie najdete na adrese:
https://www.mollie.com/de/privacy

 

Objednávka newsletteru

Účel zpracování údajů/právní základ:
K odběru našeho newsletteru se můžete přihlásit různými způsoby (na těchto webových stránkách, na veletrzích, telefonicky). K registraci potřebujeme alespoň vaši e-mailovou adresu a pro personalizaci newsletteru můžeme použít další nepovinné údaje, jako je titul, vaše jméno, příjmení a typ školy. Právním základem pro zpracování údajů v souvislosti se zasíláním newsletterů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Účelem zpracování údajů v souvislosti s objednávkou newsletteru TimeTEX je informovat odběratele newsletteru o nabídkách, akcích a produktech společnosti TimeTEX a našich partnerských společností (v současnosti zejména poskytovatelů online seminářů). Jedná se pouze o odkazy ve formě označených reklamních textů nebo bannerů na webové stránky našich partnerských společností. Našim partnerským společnostem nejsou předávány žádné údaje. Pokud poskytujeme odkazy na webové stránky jiných organizací, platí pro ně oznámení a prohlášení o ochraně údajů těchto organizací.

Po odeslání registračního formuláře od nás obdržíte e-mail s potvrzovacím odkazem. Pokud kliknete na odkaz v něm obsažený, jste zaregistrováni k odběru newsletteru. O této skutečnosti budete informováni dalším e-mailem. Potvrzením registrace potvrzujete svůj souhlas se zpracováním vaší e-mailové adresy pro účely zde uvedené. Pro účely evidence ukládáme čas a IP adresu použitou pro objednávku newsletteru. Odpovídající zpracování údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f) GDPR a provádí se v zájmu prokázání oprávnění k zasílání newsletteru. S vaším souhlasem integrujeme do našich newsletterů individuální sledovací pixely, pomocí kterých můžeme rozpoznat, kdy byl newsletter, který vám byl zaslán, vyvolán nebo otevřen, individualizujeme odkazy v newsletteru, abychom mohli vyhodnotit, kdy jste na který odkaz klikli, a optimalizujeme tak naši nabídku newsletterů. Svým souhlasem souhlasíte jak s ukládáním a vyhledáváním informací ve vašem zařízení (§ 25 odst. 1 TTDSG), tak s následným zpracováním údajů pro popsané účely zpracování (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR).

Obecně vylučujeme předávání údajů třetím stranám mimo společnost TimeTEX. Zasíláním newsletteru jsme pověřili poskytovatele služeb mailingwork GmbH. Tohoto poskytovatele služeb jsme pečlivě vybrali, zkontrolovali a smluvně zavázali v souladu s čl. 28 GDPR. Svůj souhlas se zasíláním newsletteru a sledováním newsletteru můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna kliknutím na příslušný odkaz pro odhlášení v jednom z newsletterů nebo zasláním e-mailu na adresu info[at]timetex.cz.

Příjemci/kategorie příjemců:
Obecně vylučujeme předávání údajů třetím stranám mimo agenturu TimeTEX. Zasíláním newsletteru jsme pověřili poskytovatele služeb mailingwork GmbH. Tohoto poskytovatele služeb jsme pečlivě vybrali, zkontrolovali a smluvně zavázali v souladu s čl. 28 GDPR.

Doba skladování/kritéria pro stanovení doby skladování:
Pokud odvoláte svůj souhlas se zasíláním newsletteru, budou údaje shromážděné pro tento účel okamžitě vymazány, pokud nejsou vyžadovány také pro jiný účel.

 

Zpracování údajů pro marketingové účely

Účel zpracování údajů/právní základ:
TimeTEX používá osobní údaje pro marketingové účely, zejména pro reklamu prostřednictvím e-mailu, telefonu a pošty. Účelem zpracování údajů v rámci marketingových opatření je informovat subjekty údajů o produktech a službách. Právním základem pro zasílání reklamy poštou je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněný zájem společnosti TimeTEX zde vyplývá z jejího zájmu zasílat zákazníkům a zájemcům informace o produktech a službách.

Právním základem pro marketingová opatření prostřednictvím e-mailu nebo telefonu je obvykle vaše prohlášení o souhlasu. Oddíl 7 UWG se může vztahovat i na marketingová opatření vůči stávajícím zákazníkům. Proti zasílání reklamy můžete kdykoli vznést námitku s platností do budoucna, a to zasláním zprávy na adresu info[at]timetex.cz.

E-mailová reklama bez přihlášení k odběru newsletteru a vaše právo vznést námitku:
Pokud jsme obdrželi vaši e-mailovou adresu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby a vy jste proti tomu nevznesli námitku, vyhrazujeme si právo pravidelně vám zasílat e-mailem nabídky podobných výrobků, které jste si již zakoupili v našem sortimentu, a to na základě § 7 odst. 3 zákona o ochraně osobních údajů. Slouží to k ochraně našich oprávněných zájmů v rámci oslovování našich zákzaníků. Proti tomuto používání vaší e-mailové adresy můžete kdykoli vznést námitku zasláním zprávy na níže popsanou kontaktní možnost nebo prostřednictvím odkazu, který je k tomuto účelu uveden v reklamním e-mailu, a to bez jakýchkoli nákladů kromě nákladů na internetové připojení.

Příjemci/kategorie příjemců:
Pokud jsou k rozesílání reklamy využíváni externí zpracovatelé, jsou smluvně zavázáni v souladu s čl. 28 GDPR a byli odpovídajícím způsobem prověřeni, zda jsou zavedena vhodná organizační a technická bezpečnostní opatření. Společnost TimeTEX využívá k rozesílání reklamy externí produkční agentury a lettershopy.

Doba skladování/kritéria pro stanovení doby skladování:
Pokud vznesete námitku proti přijímání reklamy, budou vaše údaje okamžitě zablokovány a poté vymazány, pokud nejsou uloženy i pro jiné účely.

 

Zpracování údajů kontaktních osob

Účel zpracování údajů/právní základ:
Společnost TimeTEX zpracovává kontaktní údaje kontaktních osob zákazníků, zájemců, dodavatelů a dalších obchodních partnerů pro komunikaci prostřednictvím e-mailu, telefonu, faxu a pošty. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněný zájem společnosti TimeTEX vyplývá ze zájmu na vedení nebo navázání obchodního vztahu se zákazníky, zájemci, dodavateli a dalšími obchodními partnery a na udržování osobních kontaktů s kontaktními osobami.

Příjemci/kategorie příjemců:
Obecně vylučujeme předávání údajů třetím stranám mimo společnost TimeTEX. Ve výjimečných případech zpracovávají údaje naším jménem zpracovatelé. Ti jsou pečlivě vybíráni, námi kontrolováni a smluvně vázáni v souladu s čl. 28 GDPR.

Doba skladování/kritéria pro stanovení doby skladování:
Osobní údaje jsou uchovávány za účelem vedení obchodních vztahů po dobu, po kterou na tom existuje oprávněný zájem.

 

Používání sociálních pluginů

Facebook: tlačítko "To se mi líbí" a další sociální pluginy
Na naše webové stránky jsme integrovali takzvané sociální pluginy od společnosti Facebook. Jedná se o malé programy, které propojují informace od uživatelů Facebooku, kteří jsou na něm registrovaní nebo přihlášení, s návštěvou našich webových stránek a předávají je Facebooku (facebook.com, provozovaný společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, dále jen Facebook). Tyto pluginy jsme samozřejmě zviditelnili použitím příslušného loga Facebooku nebo odkazem na Facebook. Všechny zásuvné moduly sociálních sítí Facebook, které mohou být použity, si můžete prohlédnout na tomto Zobrazit umístění. plugin-urile sociale facebook care pot fi utilizate aici..

Pokud jste přihlášeni na Facebooku a navštívíte naše webové stránky, váš internetový prohlížeč bude vyzván k navázání spojení s počítači Facebooku a údaje týkající se vašeho účtu na Facebooku budou prostřednictvím vašeho prohlížeče integrovány do našich webových stránek. Současně je Facebook informován o vaší návštěvě našich webových stránek a o obsahu, který jste navštívili (např. čas). Pokud aktivujete funkci sociálního pluginu, např. kliknutím na tlačítko "To se mi líbí", nebo pokud budete psát komentáře či používat jiné funkce Facebooku, budou takto vyvolané informace předány Facebooku. Odtud jsou uloženy pro další použití ve vašem účtu na Facebooku a zpracovány podle specifikací Facebooku. Podrobnosti o dalším ukládání a zpracování jsou uvedeny ve vašem smluvním vztahu se společností Facebook. Další dotazy a informace o vašich právech vám poskytne společnost Facebook. Informace o ochraně osobních údajů od
společnosti Facebook.

Pokud nejste přihlášeni ke službě Facebook, nejste jejími členy nebo jste od ní odhlášeni, společnost Facebook může i přesto zjistit a uložit IP adresu vašeho počítače.

YouTube
Pro vkládání videí používáme takzvaný "rozšířený režim ochrany dat" poskytovatele YouTube. Tento režim zabraňuje tomu, aby YouTube ukládal soubory cookie pro uživatele, který si prohlíží webové stránky s vloženým přehrávačem videí YouTube s rozšířenou ochranou údajů, ale neklikne na video, aby spustil přehrávání. Pouze při přehrávání videa může YouTube ukládat soubory cookie do počítače. Podle společnosti YouTube se však při přehrávání vložených videí se zvýšenou ochranou dat neukládají žádné osobní údaje ze souborů cookie. Další informace o ustanoveních o ochraně údajů platných na YouTube/Google naleznete zde:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Pokud chcete mít jistotu, že se na YouTube neukládají žádné údaje o vás, neklikejte na vložená videa.

 

Používání souborů cookie

Pokud ještě nevíte, co jsou to soubory cookie, přečtěte si prosím níže uvedený informační text "Co jsou to soubory cookie?".
Chcete-li používat náš nákupní košík, musí váš prohlížeč povolit dočasné soubory cookie!

Soubory cookie používáme k následujícím účelům:

 • abyste mohli během nákupu plnit a spravovat nákupní košík
 • • abychom vás mohli rozpoznat při dalších návštěvách a zobrazit vaše požadované preference v nákupním košíku (způsob platby a doručení, země doručení).
 • abyste mohli využívat další specifické služby (např. zobrazení stránek ve vašem jazyce, personalizace našich stránek atd.).
 • abychom mohli naše stránky ještě lépe přizpůsobit potřebám našich zákazníků.

Bez vašeho výslovného souhlasu nikdy nespojujeme údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookie s vašimi osobními údaji!

Používané soubory cookie jsou "relační": nezůstávají ve vašem počítači. Pokud opustíte naše webové stránky, dočasné soubory cookie budou rovněž zlikvidovány (relační soubory cookie).

Existují však také soubory cookie, které zůstávají na vašem pevném disku. Pro vaše pohodlí je doba jejich platnosti nastavena daleko do budoucnosti (několik let). Při vaší další návštěvě automaticky rozpoznáme, že jste nás navštívili a které položky nebo nastavení preferujete (dlouhodobé soubory cookie). Pomocí shromážděných informací můžeme analyzovat vzorce používání a struktury našich webových stránek. Tímto způsobem můžeme nadále optimalizovat naše webové stránky vylepšováním obsahu nebo personalizací a usnadněním jejich používání.

Nechcete cookie? - I to je možné...
Většina prohlížečů ve výchozím nastavení soubory cookie přijímá. Dočasné a uložené soubory cookie můžete povolit nebo zakázat nezávisle na sobě v nastavení zabezpečení. Soubory cookie můžete v prohlížeči odstranit také ručně. Pokud soubory cookie deaktivujete nebo zakážete, nemusí být některé funkce na našich stránkách dostupné a některé webové stránky se nemusí zobrazovat správně. Přijetí souborů cookie není podmínkou pro návštěvu našich webových stránek.

Můžete také zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala údaje generované souborem cookie a související s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a aby společnost Google tyto údaje zpracovávala, a to tak, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). și instalarea lui.

Co jsou to cookies?
"Cookie" je malý datový soubor, který přenášíme do vašeho počítače, když surfujete na našich stránkách. Soubor cookie může obsahovat pouze informace, které my sami posíláme do vašeho počítače - nelze jej použít ke čtení soukromých údajů. Pokud soubory cookie na našich stránkách přijmete, nemáme přístup k vašim osobním údajům, ale pomocí souborů cookie můžeme identifikovat váš počítač.

 

Integrace odznaku důvěryhodnosti Trusted Shops

Na těchto webových stránkách je integrován odznak důvěryhodnosti Trusted Shops, který zobrazuje naši pečeť důvěryhodnosti Trusted Shops a všechny shromážděné recenze, jakož i nabídku produktů Trusted Shops kupujícím po objednávce. Slouží to k ochraně našich oprávněných zájmů, které převažují v rámci vyváženosti zájmů, v oblasti optimálního marketingu tím, že umožňuje bezpečné nakupování v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Trustbadge a s ním inzerované služby jsou nabídkou společnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín nad Rýnem. Trustbadge je poskytován poskytovatelem CDN (content delivery network) v rámci zpracování objednávky. Společnost Trusted Shops GmbH využívá také poskytovatele služeb z USA. Je zajištěna odpovídající úroveň ochrany údajů. Další informace o ochraně údajů ve společnosti Trusted Shops GmbH naleznete zde:
https://https://www.trustedshops.com/legal-notice/

Při vyvolání služby Trustbadge webový server automaticky uloží tzv. soubor protokolu serveru, který obsahuje také vaši IP adresu, datum a čas sezení, množství přenesených dat a žádajícího poskytovatele (přístupové údaje) a dokumentuje sezení. Jednotlivé přístupové údaje se ukládají do bezpečnostní databáze za účelem analýzy bezpečnostních anomálií. Soubory protokolů jsou automaticky vymazány nejpozději 90 dní po jejich vytvoření.

Další osobní údaje budou předány společnosti Trusted Shops GmbH, pokud se rozhodnete používat produkty Trusted Shops po dokončení objednávky nebo pokud jste se již zaregistrovali k jejich používání. Platí smluvní ujednání uzavřené mezi vámi a společností Trusted Shops. Za tímto účelem jsou osobní údaje automaticky shromažďovány z údajů o objednávce. Zda jste jako kupující již zaregistrováni k používání produktů, je automaticky kontrolováno pomocí neutrálního parametru, e-mailové adresy zaheslované pomocí kryptologické jednosměrné funkce. E-mailová adresa je před odesláním převedena na tuto hodnotu hash, kterou Trusted Shops nemůže dešifrovat. Po kontrole shody je parametr automaticky vymazán.

To je nezbytné pro naplnění našich a Trusted Shops převažujících oprávněných zájmů při poskytování ochrany kupujícího související s konkrétní objednávkou a službami vyhodnocování transakcí podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f GDPR. Další podrobnosti, včetně informací o námitkách, naleznete ve výše odkazovaných Zásadách ochrany osobních údajů Trusted Shops a v Trustbadge.

Detalii suplimentare, inclusiv legate de revocare, pot fi găsite în politica de confidențialitate Trusted Shops, a cărui link se găsește mai sus precum și în insigna magazin de încredere.

 

Integrace marketingových služeb Facebooku

Na našich webových stránkách integrujeme marketingové služby Facebooku (např. Facebook Pixel, Facebook Conversion Tracking, Facebook Ads, Facebook Custom Audiences) prostřednictvím „Facebook Pixel“ od Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. V Evropské unii (EU) a Evropském hospodářském prostoru (EHP) jsou služby poskytovány společností Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko.

Facebook Pixel je malý obrazový soubor, který se načte při načtení stránky a poté umožňuje provádění JavaScript kódu ve vašem koncovém zařízení. Pomocí tohoto JavaScript kódu lze následně přečíst různé informace z vašeho prohlížeče a uložit tam cookies. Tímto způsobem máme možnost rozpoznat návštěvníky našich webových stránek a také zařízení, která používáte. Návštěvníci, kteří mají vlastní uživatelský účet na sociální síti Facebook, mohou být Facebookem také identifikováni jako návštěvníci našich webových stránek na různých zařízeních. Kromě toho nám Facebook Pixel umožňuje sledovat a hodnotit vaše zájmy na základě stránek, které navštěvujete, a vašich interakcí s naší webovou stránkou.

Informace, které čteme prostřednictvím Facebook Pixelu, zahrnují zejména:

 • informace obsažené v tzv. HTTP hlavičce, získané při načtení webové stránky v prohlížeči vašeho koncového zařízení, zejména uživatelská data, jako je IP adresa, informace o použitém webovém prohlížeči, umístění stránky, přístupné soubory, odkazující stránka, která vás na naši stránku přivedla.
 • vlastnosti koncového zařízení, které používáte při přístupu na naše webové stránky.
 • cookies, které již mohou existovat ve vašem prohlížeči a které byly nastaveny službami Facebooku, např. marketingové cookies „_fbp“ a „fr“.
 • údaje o kliknutích na tlačítka, tj. údaje o tlačítkách na webových stránkách, na která klikli návštěvníci, popisky těchto tlačítek a všechny stránky navštívené v důsledku kliknutí na tlačítko, např. vyhledávání určitých položek, přidání do košíku nebo dokončení nákupu.
 • názvy polí formulářů, jako jsou „e-mail“, „množství“, „číslo položky“ pro nákup produktu nebo služby.

Na základě těchto informací nám Facebook vytváří statistiky jako součást Facebook Conversion-Tracking v nástroji pro správu reklam Facebook Ads, z nichž můžeme zjistit, kolik uživatelů reagovalo a jak reagovali na naše reklamy na Facebooku. Přeměna reklamy na akci návštěvníka našich webových stránek se nazývá konverze. Na základě těchto statistik můžeme optimalizovat účinnost našich reklam a řídit naši reklamní strategii.

Kromě toho používáme informace shromážděné prostřednictvím Facebook Pixelu na našich webových stránkách k vytváření tzv. Custom Audiences (vlastní publikum) v nástroji pro správu reklam Facebook Ads a k cílené reklamě na Facebooku. Můžeme například umístit reklamy na Facebooku pro návštěvníky webových stránek, kteří přidali položku do košíku, aniž by dokončili nákup.

Zpracování údajů probíhá na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR, pokud jste nám poskytli souhlas prostřednictvím našeho souhlasu se zásadami cookie.

Váš souhlas je dobrovolný a může být kdykoli odvolán s účinkem do budoucna v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR. Chcete-li uplatnit své právo na odvolání, použijte prosím odkazy „Změnit souhlas | Odvolat souhlas“ v zásadách ochrany osobních údajů na našich webových stránkách.

Zpracování vašich údajů může probíhat také v zemích mimo Evropskou unii (EU) a Evropský hospodářský prostor (EHP), v třetích zemích bez odpovídající úrovně ochrany údajů, zejména v USA. Pokud jsou vaše údaje přenášeny do třetích zemí, existuje riziko, že místní úřady mohou přistupovat k vašim údajům pro účely bezpečnosti a monitorování, aniž byste o tom byli informováni nebo mohli využít právních prostředků proti tomu. Přenášíme vaše údaje do třetích zemí na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR.

V zásadě nemáme žádný vliv na další zpracování údajů třetím poskytovatelem.

Pro více informací o tom, jak Facebook zachází s osobními údaji, navštivte https://www.facebook.com/policy.

 

Webová analýza

Naše webové stránky můžete navštívit, aniž byste museli uvádět osobní údaje, například pokud se chcete dozvědět více o našich produktech. Přesto určité údaje shromažďujeme a ukládáme. Bez vašeho výslovného souhlasu ukládáme pouze přístupové údaje bez osobního odkazu. Mohou to být například:

 • vyhledávač, ze kterého jste přišli
 • název poskytovatele internetových služeb

Bez vašeho výslovného souhlasu nebudeme používat sledovací nástroje k nepozorovanému shromažďování vašich osobních údajů, k předávání těchto údajů poskytovatelům třetích stran a marketingovým platformám ani k propojování těchto údajů s vašimi osobními údaji (jméno, adresa atd.).

Naše webové stránky používají nástroj pro sledování, který shromažďuje a ukládá data pro marketingové účely a optimalizaci. Shromážděné údaje se používají k vytváření uživatelských profilů pod pseudonymem. Proti shromažďování a ukládání údajů můžete kdykoli vznést námitku s platností do budoucna.

Tyto webové stránky používají službu "Google Analytics", službu webové analýzy společnosti Google Inc. (provozovanou společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043, USA, dále jen Google). Google používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránku používají. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Používáme službu Google Analytics s příponou "_anonymizelp0". To znamená, že IP adresy shromážděné službou Google Analytics v členských státech Evropské unie nebo v jiných signatářských státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru jsou předem zkráceny.

Pouze ve výjimečných případech je celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Toto opatření má zabránit tomu, aby společnost Google spojovala IP adresy s osobními údaji. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek

Můžete také zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala údaje generované souborem cookie a související s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a aby společnost Google tyto údaje zpracovávala, a to tak, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr).

Dalším způsobem, jak vyjádřit nesouhlas s webovou analýzou prováděnou službou Google Analytics, je nastavit soubor cookie pro odmítnutí, který společnosti Google přikáže, aby vaše údaje neukládala ani nepoužívala pro účely webové analýzy. Vezměte prosím na vědomí, že při tomto řešení se webová analýza neprovádí pouze po dobu, kdy je soubor cookie opt-out uložen v prohlížeči. Pokud chcete soubor cookie opt-out nastavit nyní, klikněte zde. Další informace o podmínkách používání a ochraně údajů naleznete na aici.www.google.com/analytics/terms/de.html www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html..

Rádi bychom upozornili, že na těchto webových stránkách byla služba Google Analytics rozšířena o kód "gat._anonymizeIp();", který zajišťuje anonymní sběr IP adres (tzv. maskování IP).

 

Vaše práva jako subjektu údajů

V souladu s čl. 15 odst. 1 GDPR máte právo na základě žádosti bezplatně získat informace o osobních údajích, které o vás TimeTEX uchovává

Kromě toho máte při splnění zákonných podmínek právo na opravu (čl. 16 GDPR), výmaz (čl. 17 GDPR) a omezení zpracování (čl. 18 GDPR) vašich osobních údajů.

Pokud je zpracování údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, máte právo vznést námitku podle čl. 21 GDPR. Pokud vznesete námitku proti zpracování údajů, nebude toto zpracování v budoucnu probíhat, pokud správce neprokáže závažné oprávněné důvody pro další zpracování, které převažují nad zájmem subjektu údajů vznést námitku.

Pokud jste zpracovávané údaje poskytli sami, máte právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR .

Pokud je zpracování údajů založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat s účinností do budoucna, aniž by byla dotčena zákonnost předchozího zpracování.

V případě jakýchkoli dotazů nebo stížností se ve výše uvedených případech obraťte na pověřence pro ochranu osobních údajů písemně nebo e-mailem nebo použijte kontaktní údaje uvedené v právním oznámení.

Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů. Příslušný je dozorový úřad pro ochranu osobních údajů země, ve které žijete nebo ve které má správce sídlo.

 

Možnost neposkytnout vaše údaje

Pokud není v předchozích kapitolách uvedeno jinak, není poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou nebo není nezbytné pro uzavření smlouvy. Osobní údaje nejste povinni poskytnout, pokud vám předtím nebyla poskytnuta informace o opaku. Neposkytnutí osobních údajů může znamenat, že nebudeme moci reagovat na váš kontaktní dotaz, účastnit se procesu žádosti nebo uzavřít kupní smlouvu

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Dr. Christian Borchers
datenschutz süd GmbH
Web: www.datenschutz-nord-gruppe.de
E-Mail: office[at]datenschutz-sued.de
Tel.: +49 (0) 931 304976-0

 

Zabezpečený přenos datr

Vaše osobní údaje jsou přenášeny bezpečně pomocí šifrování. To platí pro vaši objednávku a také pro přihlášení zákazníka. Používáme kódovací systém SSL (Secure Socket Layer) se 128 až 256bitovým šifrováním od společnosti Thawte. Přestože nikdo nemůže zaručit absolutní ochranu, vaše údaje obvykle nemohou být přečteny nebo zmanipulovány neoprávněnou třetí stranou nebo cizí osobou. Přijímáme však technická a organizační opatření k ochraně našich webových stránek a dalších systémů před ztrátou, zničením, přístupem, úpravou nebo šířením vašich údajů neoprávněnými osobami. Se svými přístupovými údaji byste měli vždy zacházet důvěrně a po ukončení komunikace s námi zavřít okno prohlížeče, zejména pokud sdílíte svůj počítač s dalšími osobami. Pokud si zvolíte způsob autorizace platby inkasem, budou vaše údaje přenášeny prostřednictvím šifrovaného spojení SSL.

 

Vytiskněte Zásady ochrany osobních údajů | Uložit Zásady ochrany osobních údajů
Nemáte program pro otevírání souborů PDF? Stáhněte si zdarma Adobe Acrobat Reader zde.

Naposledy zobrazené
Maximale Zahl der Zeichen für dieses Eingabefeld erreicht