Service en garantie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden

§ 10 Informatie over aansprakelijkheid voor defecten (garantiebepalingen)

 1. De bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken zijn van toepassing. In geval van defecten of bij vragen, in geval van een garantieclaim (paragraaf 2.) kunt u contact opnemen met onze afdeling customer service:

  TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH
  Ländenstraße 10
  93339 Riedenburg
  Deutschland / Duitsland

  e-mail: info[at]timetex.nl
 2. Indien een garantie bestaat voor een door ons aangeboden artikel, raadpleeg dan de respectieve pagina met artikelgegevens voor meer details. Uw wettelijk recht van reclame jegens ons, die u uiteraard kosteloos kunt doen gelden, blijft door deze garantie onaangetast.
 3. We wijzen er uitdrukkelijk op dat onze goederen niet bedoeld zijn voor export naar de Verenigde Staten van Amerika (VS) of voor gebruik aldaar. Afwijkingen van de eisen en voorschriften die in de VS gelden, vormen daarom geen defect in de zin van de wettelijke garantie.

 


 

Voor artikelen met het rode zegel geldt tevens het volgende:

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH verleent op producten met het rode zegel vanaf de overhandiging van de goederen een garantie van 3 jaar op alle materiaal- en verwerkingsfouten. Indien voor afzonderlijke producten langere garantietermijnen zijn vermeld, zijn deze dienovereenkomstig van toepassing. Deze garantie geldt alleen voor leveringen binnen Duitsland. Zij is gebaseerd op onze vrije keuze van een passende vervangende levering, kosteloze reparatie of terugbetaling van de aankoopprijs. Zij is uitdrukkelijk niet gericht op vergoeding van gevolgschade, geldt niet in geval van verlies of natuurlijke slijtage en evenmin in geval van schade die te wijten is aan oneigenlijk gebruik of onvoldoende of onjuiste verzorging. In geval van een garantieclaim nemen wij ook de kosten voor de heen- en terugzending voor onze rekening, ter hoogte van het bedrag dat voor een verzending van of naar de oorspronkelijke plaats van verzending zou worden aangerekend. Uw wettelijke rechten in geval van gebreken worden door deze garantie aangevuld, niet beperkt. U behoudt in geval van gebreken ten volle uw wettelijke recht van reclame en u kunt deze kosteloos opeisen. Indien u vragen heeft of een beroep wenst te doen op de garantie, gelieve contact op te nemen met:

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH
Ländenstraße 10
93339 Riedenburg
Deutschland / Duitsland

e-mail: info[at]timetex.nl

 

Service en garantie afdrukken | Service en garantie opslaan
Geen programma om pdf-bestanden weer te geven? Download hier gratis de Acrobat Reader.

Recent bekeken
Maximale Zahl der Zeichen für dieses Eingabefeld erreicht