Recht van retour & retourzendingsformulier

§ 9 Herroepingsrecht voor consumenten

§ 9.1 Annuleringsvoorwaarden

Als de klant een consument is (volgens § 13 BGB is een consument elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend geen commerciële of onafhankelijke professionele activiteit zijn), dan is het volgende herroepingsrecht van toepassing:

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u schriftelijk contact met ons opnemen (TimeTEX, HERMEDIA Verlag GmbH, Ländenstraße 10, 93339 Riedenburg, Duitsland, E-mail: info[at]timetex.nl) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een met de post verstuurde brief of een e-mail) van uw beslissing om het contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeld herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, volstaat het dat u uw kennisgeving dat u uw recht op annulering uitoefent, verzendt voordat de annuleringsperiode is verstreken.

Gevolgen van de intrekking

Als u zich uit dit contract terugtrekt, verplichten wij ons u alle betalingen terug te storten die we van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden). Onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw annulering van dit contract hebben ontvangen, wordt het betreffende bedrag teruggestort. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betalingsmethode dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.

Voor goederen die door hun aard normaal gesproken per pakketdienst kunnen worden geretourneerd, geldt het volgende:

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, afhankelijk van welke datum eerder is.

U dient de goederen onmiddellijk aan ons te retourneren of overhandigen, en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte bracht van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor uw rekening.

Voor goederen die door hun aard normaal niet per pakketdienst kunnen worden teruggezonden, geldt het volgende:

Wij halen de goederen op. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. De kosten worden geschat op maximaal circa € 150, -.

U hoeft alleen te betalen voor waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

§ 9.2 Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

  • voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
  • voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien hun verzegeling na levering is verwijderd;
  • voor de levering van digitale producten die bestemd zijn om te worden gedownload of gestreamd, zodra het download- of streamingproces voor het downloaden is gestart, of bijvoorbeeld een pdf-bestand via e-mail is verzonden;
  • voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na levering is verwijderd;
  • voor de bezorging van kranten, tijdschriften en magazines met uitzondering van abonnementscontracten.

§ 9.3 Modelformulier voor herroeping

Download het voorbeeld herroepingsformulier via: voorbeeld-herroepingsformulier-nl.pdf.

Recent bekeken
Maximale Zahl der Zeichen für dieses Eingabefeld erreicht