Algemene voorwaarden en klantinformatie

Informatie over de belangrijkste onderwerpen vindt u hier ook als compacte informatie:

Inhoudsopgave van de algemene voorwaarden en klantinformatie

§ 1 Toepassingsgebied
§ 2 Order- en contractafsluiting, contracttaal, correctie van invoerfouten
§ 3 Opslag van de contracttekst
§ 4 Leveringsgebied en klantenbestand
§ 5 Prijzen en verzendkosten
§ 6 Betaling
§ 7 Levering en leveringstermijnen
§ 8 Schending van rechten van derden, voorbehoud van herroepingsrecht, vrijwaring
§ 9 Herroepingsrecht
§ 10 Informatie over aansprakelijkheid voor gebreken (garantiebepalingen)
§ 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
§ 12 Eigendomsvoorbehoud
§ 13 Gedragscodes
§ 14 Verwijdering van batterijen en elektronische apparatuur
§ 15 Klachtenprocedure / geschillenbeslechting
§ 16 Impressum / contactinformatie

§ 1 Toepassingsgebied

 1. Deze algemene voorwaarden en klanteninformatie zijn van toepassing op alle contracten die klanten met ons, TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH, Ländenstraße 10, 93339 Riedenburg, Duitsland, via onze online shop op www.timetex.nl sluiten. Algemene voorwaarden van de klant die in tegenspraak zijn met of afwijken van onze voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij anders overeengekomen.
 2. TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH wordt in Nederland en België (Vlaanderen) rechtsgeldig vertegenwoordigd door Fazeolo Educational, Swammerdamlaan 24, 7002 HR Doetinchem, inschrijvingsnummer KvK Arnhem 65256492.
 3. Klanten zijn zowel consumenten als ondernemers. Volgens § 13 BGB is een consument elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch onafhankelijk zijn. Volgens § 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) is een ondernemer een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met handelingsbekwaamheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

§ 2 Bestelling en sluiting van het contract, taal van het contract, correctie van invoerfouten

 1. De presentatie van onze producten in de onlineshop is geen wettelijk bindend aanbod, maar een niet-bindende online catalogus. Door op de knop "Kopen" te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de goederen in de winkelwagen (aanbieding).
 2. U bestelt in onze winkel door op “Kopen” te drukken. U ontvangt daarna een geautomatiseerde e-mail die de ontvangst van uw bestelling bij ons bevestigt en de details vermeldt (ontvangstbevestiging). Het koopcontract is nog niet gesloten. Het bevestigt alleen dat we uw bestelling hebben ontvangen.
  • voeg artikel toe aan winkelwagen,
  • ga naar de kassa,
  • voer uw aflever- en betalingsgegevens in,
  • controleer uw invoer opnieuw op de pagina met het besteloverzicht aan het einde van het winkelwagentje (u kunt uw invoer daar ook corrigeren door op de knop "terug" te klikken) en
  • rond uw bestelling af door op "Kopen" te klikken en deze naar ons op te sturen.
 3. Het koopcontract komt pas tot stand via een aparte e-mail “orderbevestiging”, via een betalingsverzoek nadat de bestelling is geplaatst of via verzending van de goederen binnen vijf dagen na ontvangst van uw bestelling.
 4. Het contract wordt in het Nederlands of Duits gesloten.
 5. U kunt invoerfouten corrigeren voordat u uw bestelling verzendt met behulp van de technische middelen die beschikbaar zijn in de online winkel en met behulp van de gebruikelijke functies van uw toetsenbord / muis. U kunt het proces ook op elk moment annuleren door het browservenster te sluiten. Door op de knop “Kopen” te klikken, heeft u een bindende bestelling (aanbieding) geplaatst; Invoerfouten kunnen dan niet meer worden gecorrigeerd.

§ 3 Bewaring van de contracttekst

De tekst van het koopcontract wordt door ons opgeslagen en per e-mail naar u verzonden onmiddellijk na het indienen van uw verzoek om een koopcontract af te sluiten, samen met de algemene voorwaarden. Als u zich vóór het afronden van het winkelmandje voor het klantenaccount in de onlineshop heeft aangemeld, kunt u na het invoeren van uw toegangsgegevens ook de contracttekst opvragen via "Uw account", zolang u uw klantaccount niet verwijdert of door ons laat verwijderen. U kunt de aanbiedingsgegevens ook direct na het plaatsen van de bestelling afdrukken. Anders is de tekst van het contract niet voor u toegankelijk.

§ 4 Aflevergebied en klantenbestand

 1. Wij leveren uitsluitend binnen Nederland en België (Vlaanderen). Voor bestellingen uit andere EU-landen verwijzen wij u naar de website van ons moederbedrijf www.timetex.de. Op deze website vindt u tevens alle informatie over de diverse lokale vertegenwoordigingen.
 2. Onze materialen zijn niet bedoeld voor invoer in de Verenigde Staten van Amerika (VS) of voor gebruik in dit land. Dergelijke bestellingen accepteren wij niet.

§ 5 Prijzen en verzendkosten

 1. Alle prijzen zijn totaalprijzen, d.w.z. ze zijn inclusief alle prijsbestanddelen inclusief wettelijke (Duitse) BTW.
 2. Naast de vermelde prijzen rekenen wij voor elke bestelling de verzendkosten die vermeld staan in de betreffende artikelaanbieding.

§ 6 Betaling

Wij bieden onderstaande betalingswijzen aan:

 • Op rekening:
  Wettelijk, met brin-nummer geregistreerde onderwijsinstellingen worden zonder beperking op rekening geleverd, waarvoor een  betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum geldt. De factuur wordt verstrekt bij de levering. Voorwaarde voor levering op rekening is dat alle voorgaande verschuldigde facturen zijn betaald.
  Voor zakelijke afnemers en bedrijven behouden wij ons het recht voor om de eerste 3 leveringen vooruit te laten betalen, daarna leveren wij tot een orderwaarde van EUR 300,00 (inclusief BTW) op rekening, mits de voorafgaande factuur betaald is. Om het kredietrisico af te dekken, behouden wij ons het recht voor om, in overeenstemming met het resultaat van een eventuele kredietcheck, alleen de door u gevraagde levering tegen vooruitbetaling uit te voeren. In dat geval nemen wij voor het sluiten van de overeenkomst contact met u op en stemmen de procedure met u af.
 • Per PayPal Plus (tevens creditcard)

  In het kader van de PayPal Plus-betaalservice kunt u verschillende betaalmethoden als PayPal-services gebruiken zonder bij PayPal te zijn geregistreerd (uitzondering vormt de PayPal-betaalmethode). U wordt doorgestuurd naar de PayPal-pagina waar u uw betalingsgegevens invoert en het gebruik van uw gegevens door PayPal en de betalingsopdracht aan PayPal bevestigt. U ontvangt meer informatie tijdens de bestelprocedure.

  - Als u kiest voor de betaalmethode "creditcard", wordt uw creditcard op verzoek van PayPal belast onmiddellijk na bevestiging van de betalingsopdracht en succesvolle legitimatiecontrole door uw creditcardmaatschappij.

  - Als u kiest voor de betaalmethode "PayPal", betaalt u rechtstreeks via uw PayPal-rekening, die u vooraf dient te registreren of waarop u moet inloggen. Geef dan de betaling daar vrij.

De volgende betaalmethoden worden verwerkt via onze Payment Service Provider Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam Nederland. Wanneer u een van de betaalmethoden selecteert, wordt u doorgestuurd naar de website van Mollie B.V. voor de geselecteerde betaalmethode, waar u uw betalingsgegevens invoert en het gebruik van uw gegevens door Mollie B.V. en de betalingsopdracht bevestigt. U ontvangt verdere informatie tijdens het bestelproces:

  • Creditcard
   Wij accepteren Mastercard en VISA. Hiervoor hebben wij het kaartnummer, de geldigheid van de creditcard en de vervaldatum nodig. Naast het kaartnummer, de geldigheid en de creditcardmaatschappij hebben wij ook het controlegetal van uw creditcard nodig. Het controlegetal is een driecijferig nummer op uw creditcard dat de veiligheid van de betaling op internet waarborgt. Uw creditcard wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling belast.
  • iDEAL
   Bij de online betaalprocedure iDEAL selecteert u uw huisbank, die u doorverwijst naar de internetbankieromgeving van de bank. Daar logt u in met uw toegangsgegevens, controleert u de betaalgegevens, bevestigt u deze en ontvangt u direct de betalingsbevestiging. Het bedrag wordt direct na de bestelling afgeschreven.
  • Bancontact
   Met de betaalmethode Bancontact heeft u in het afrekenproces de keuze tussen het invoeren van uw kaartgegevens en het betalen via de app. Door het kaartnummer van uw Bancontact-kaart in te voeren, komt u in de internetbankieromgeving van uw bankinstelling terecht. Na succesvol inloggen en het invoeren van de pincode bevestigen zij de transactie. Het bedrag wordt direct na het plaatsen van de bestelling afgeschreven.
  • Apple Pay
   U kunt het aankoopbedrag via Apple betalen als u een Apple apparaat en de internetbrowser Safari gebruikt, geregistreerd bent bij Apple en daar "apple pay" hebt geactiveerd. Na registratie geeft u daar de betaling vrij. Het bedrag wordt direct na het plaatsen van de bestelling afgeschreven.

§ 7 Levering en levertijden

   1. Wij versturen pakketzendingen met pakketbezorger DHL Premium. Kleinere zendingen tot 1000 gr. kunnen ook als zgn. briefpost en/of boekzending verstuurd worden. U krijgt van ons bericht wanneer de zending onderweg is.
   2. Tenzij anders overeengekomen of vermeld op het artikel, wordt uw bestelling binnen acht werkdagen na ontvangst van uw bestelling door ons verstuurd.
   3. De leveringsplicht geldt niet indien wij zelf niet correct of niet op tijd worden beleverd, mits wij niet verantwoordelijk zijn voor het gebrek aan beschikbaarheid en een congruente afdekkingstransactie hebben afgesloten met onze leverancier. In dat geval zullen wij u echter onmiddellijk op de hoogte stellen en eventuele vooruitbetalingen onmiddellijk terugstorten.
   4. In het geval van consumenten gaat het risico van onopzettelijk verlies en/of verslechtering van de gekochte goederen over op de consument of een door hem aangewezen ontvanger bij de overhandiging van de goederen. In het geval van zakelijke afnemers gaat het risico van onopzettelijk verlies en/of verslechtering van de goederen over op de ondernemer zodra de goederen door ons worden overgedragen aan het transportbedrijf.

§ 8 Schending van de rechten van derden, voorbehoud van intrekking, vrijwaring

Als u gebruik maakt van ons aanbod voor productaanpassing, garandeert u dat de door u aangeleverde afbeeldingen, data en content geen inbreuk maken op auteursrechten, handelsmerken of andere rechten van derden en dat u de eigenaar bent van alle benodigde rechten. We wijzen er uitdrukkelijk op dat we geen overeenkomstige controle uitvoeren, maar door u moeten worden uitgevoerd voordat u de afbeeldingen, gegevens en inhoud naar ons verzendt.

We behouden ons het recht voor om de bestelling te weigeren of de overeenkomst te herroepen als we ons bewust worden of er een redelijk vermoeden bestaat dat het gebruik van de verzonden motieven, teksten of andere inhoud de rechten van derden zou schenden.

Als derden claims tegen ons indienen vanwege de schending van hun rechten, dient u ons op eerste verzoek vrijwaren van alle gerelateerde claims en verplichtingen en ons de redelijke kosten van een juridische verdediging vergoeden.

§ 9 Herroepingsrecht voor consumenten

§ 9.1 Annuleringsvoorwaarden

Als de klant een consument is (volgens § 13 BGB is een consument elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend geen commerciële of onafhankelijke professionele activiteit zijn), dan is het volgende herroepingsrecht van toepassing:

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u schriftelijk contact met ons opnemen (TimeTEX, HERMEDIA Verlag GmbH, Ländenstraße 10, 93339 Riedenburg, Duitsland, E-mail: info[at]timetex.nl) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een met de post verstuurde brief of een e-mail) van uw beslissing om het contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeld herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, volstaat het dat u uw kennisgeving dat u uw recht op annulering uitoefent, verzendt voordat de annuleringsperiode is verstreken.

Gevolgen van de intrekking

Als u zich uit dit contract terugtrekt, verplichten wij ons u alle betalingen terug te storten die we van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden). Onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw annulering van dit contract hebben ontvangen, wordt het betreffende bedrag teruggestort. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betalingsmethode dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.

Voor goederen die door hun aard normaal gesproken per pakketdienst kunnen worden geretourneerd, geldt het volgende:

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, afhankelijk van welke datum eerder is.

U dient de goederen onmiddellijk aan ons te retourneren of overhandigen, en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte bracht van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

U de directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor uw rekening.

Voor goederen die door hun aard normaal niet per pakketdienst kunnen worden teruggezonden, geldt het volgende:

Wij halen de goederen op. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. De kosten worden geschat op maximaal circa € 150, -.

U hoeft alleen te betalen voor waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

§ 9.2 Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

   • voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
   • voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien hun verzegeling na levering is verwijderd;
   • voor de levering van digitale producten die bestemd zijn om te worden gedownload of gestreamd, zodra het download- of streamingproces voor het downloaden is gestart, of bijvoorbeeld een pdf-bestand via e-mail is verzonden;
   • voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na levering is verwijderd;
   • voor de bezorging van kranten, tijdschriften en magazines met uitzondering van abonnementscontracten.

§ 9.3 Modelformulier voor herroeping

Download het voorbeeld herroepingsformulier via: voorbeeld-herroepingsformulier-nl.pdf.

§ 10 Informatie over aansprakelijkheid voor defecten (garantiebepalingen)

   1. De bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken zijn van toepassing. In geval van defecten of bij vragen, in geval van een garantieclaim (paragraaf 2.) kunt u contact opnemen met onze afdeling customer service:
    TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH, Ländenstraße 10, 93339 Riedenburg, Deutschland / Duitsland, e-mail: info[at]timetex.nl
   2. Indien een garantie bestaat voor een door ons aangeboden artikel, raadpleeg dan de respectieve pagina met artikelgegevens voor meer details. Uw wettelijk recht van reclame jegens ons, die u uiteraard kosteloos kunt doen gelden, blijft door deze garantie onaangetast.
   3. We wijzen er uitdrukkelijk op dat onze goederen niet bedoeld zijn voor export naar de Verenigde Staten van Amerika (VS) of voor gebruik aldaar. Afwijkingen van de eisen en voorschriften die in de VS gelden, vormen daarom geen defect in de zin van de wettelijke garantie.

§ 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

   1. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van het VN-Koopverdrag (CISG). Deze rechtskeuze is alleen van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de klant zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken.
   2. Als de klant een wederverkoper, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds (§ 38 ZPO) is en het contract in die hoedanigheid heeft gesloten, wordt de voor ons verantwoordelijke rechtbank overeengekomen als de exclusieve bevoegde rechtbank. Bovendien behouden we ons het recht voor om de klant te dagvaarden bij een andere juridische plaats of jurisdictie.

§ 12 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH, Ländenstraße 10, 93339 Riedenburg, Duitsland totdat de koopprijs volledig is betaald.

§ 13 Gedragscodes

We conformeren ons aan de volgende gedragscodes:

§ 14 Afvoer van batterijen en elektronische apparatuur

   1. Afvoer van batterijen
    Mogelijk heeft u een artikel gekocht dat (oplaadbare) batterijen bevat (hierna (oude) batterijen genoemd). Om deze reden zijn wij wettelijk verplicht u op het volgende te wijzen:

    Batterijen mogen niet bij het huisvuil worden gegooid. Als eindgebruiker bent u wettelijk verplicht om gebruikte batterijen naar een geschikt inzamelpunt te brengen. U kunt uw oude batterijen inleveren bij openbare inzamelpunten in uw gemeente of waar dan ook waar batterijen van het betreffende type worden verkocht. U kunt uw oude batterijen ook gratis terugbrengen of terugzenden naar ons verzendmagazijn. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, stuurt u uw oude batterijen met de vermelding "gebruikt" naar het volgende adres:

    TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH, afd. batterijafvoer, Ländenstraße 10, 93339 Riedenburg, Duitsland

    Houd er rekening mee dat onze terugnameverplichting beperkt is tot gebruikte batterijen van het type dat wij als nieuwe batterijen in ons assortiment hebben of hebben gevoerd, evenals de hoeveelheden die gebruikelijk zijn voor eindgebruikers. 

    Oude batterijen bevatten waardevolle grondstoffen die kunnen worden gerecycled.

    Symbol für Batterie-Entsorgung

    De doorgestreepte vuilnisbak betekent: batterijen en accu's horen niet bij het huisvuil.
    Pb: batterij bevat meer dan 0,004 massaprocent lood
    Cd: batterij bevat meer dan 0,002 massaprocent cadmium
    Hg: batterij bevat meer dan 0,0005 massaprocent kwik

   2. Afgedankte elektronische apparatuur

    Symbol für Altgeräte-Entsorgung

    Het symbool "doorgestreepte vuilnisbak" betekent: Elektrische en elektronische apparatuur mag niet bij het huisvuil worden gegooid. Deze dienen apart van het ongesorteerde gemeentelijk afval te worden ingezameld en gratis te worden ingeleverd bij een van de gemeentelijke inzamelpunten. Oude batterijen en accu's die niet bij het oude apparaat zijn ingesloten, moeten van het apparaat worden gescheiden voordat ze worden ingeleverd bij een stationair verzamelpunt. U bent verantwoordelijk voor het verwijderen van persoonlijke gegevens van de oude apparaten die worden weggegooid. 

§ 15 Klachtenprocedure / geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Dit geeft consumenten de mogelijkheid om geschillen in verband met hun online bestelling op te lossen zonder tussenkomst van een rechter. Het platform voor geschillenbeslechting is bereikbaar via de externe link https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ons e-mailadres is: info[at]timetex.nl

Wij streven ernaar om eventuele meningsverschillen die voortvloeien uit ons contract met de klant minnelijk op te lossen. Daarnaast zijn wij niet verplicht om deel te nemen aan een arbitrageprocedure en kunnen wij onze klanten helaas geen deelname aan een dergelijke procedure aanbieden.

§ 16 Impressum / contactinformatie

Contactgegevens in Nederland:
Menno Boontje
E-mail: info[at]timetex.nl
Tijdens werkdagen van 09:00 tot 17:30 uur telefonisch bereikbaar op tel.nr.  (+31) 0314-346721.

Impressum van TimeTEX Hermedia Verlag GmbH:
TimeTEX
Hermedia Verlag GmbH
Ländenstrasse 10
93339 Riedenburg
Deutschland / Duitsland / Germany

Tel.: +49 9442 92209-0
Fax: +49 9442 92209-66

Vertegenwoordigende bestuurders:
Christoph W. J. Hercher, Dr. Alexander J. M. Hercher

Rechtbank van inschrijving: Amtsgericht Regensburg
Registratienummer: HRB 4690

Btw- identificatienummer volgens § 27 van de btw-wet: DE128 58 44 09

WEEE- registratienummer: DE 79696058 

Inhoudelijk verantwoordelijk volgens § 18 art. 2 RStV:
Dr. Alexander Hercher, Ländenstraße 10, 93339 Riedenburg, Deutschland / Germany

Algemene voorwaarden afdrukken | Algemene voorwaarden opslaan
Geen programma om pdf-bestanden weer te geven? Download hier gratis de Acrobat Reader.

Recent bekeken
Maximale Zahl der Zeichen für dieses Eingabefeld erreicht