Privacybeleid

Principes voor gegevensbescherming

Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen is belangrijk voor ons, evenals uw privé- en persoonlijke sfeer, die we uiteraard zonder beperking respecteren. Om deze reden nemen wij bij de verwerking van uw persoonsgegevens de wettelijke bepalingen en richtlijnen in acht. Indien links naar websites van andere aanbieders in onze internetwinkel leiden, is onze gegevensbeschermingsverklaring niet van toepassing.

 inhoud

 1. Communicatie per e-mail / telefoon / post
 2. Bestellingen van TimeTEX
 3. Kredietcontrole
 4. Betaling via PayPal
 5. Betaling via Mollie
 6. Nieuwsbrief abonnement
 7. Gegevensverwerking voor marketingdoeleinden
 8. Gegevensverwerking van contactpersonen
 9. Gebruik van sociale plug-ins
 10. Gebruik van cookies
 11. Integratie van de Trusted Shops Trustbadge
 12. Gebruik van FINDOLOGIC voor het ontdekken van producten
 13. Webanalyse
 14. Uw rechten als betrokkene
 15. Geen verplichting om uw gegevens te verstrekken
 16. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
 17. Veilige gegevensoverdracht

Verantwoordelijk rechtspersoon:

Verantwoordelijk volgens art. 4 nr. 7 AVG is:

Serviceadres en contact
TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH
Ländenstrasse 10
93339 Riedenburg
Deutschland / Duitsland / Germany
Tel.: +49 (0) 9442 92209-0
Fax: +49 (0) 9442 92209-66
E-Mail: info[at]timetex.nl

Impressum / Identificatie aanbieder / Contractpartner
TimeTEX Hermedia Verlag GmbH
Ländenstrasse 10
93339 Riedenburg
Deutschland / Duitsland / Germany
Tel.: +49 (0) 9442 92209-0
Fax: +49 (0) 9442 92209-66
E-Mail: info[at]timetex.nl

Telefonisch voor u bereikbaar:
Maandag t /m vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur.

 

Communicatie per e-mail / telefoon / post

Doel van de gegevensverwerking / rechtsgrondslag:
Wij behandelen de persoonlijke informatie die u ons per e-mail, telefoon of post verstrekt uiteraard vertrouwelijk. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om uw verzoek te verwerken. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 f) AVG. Het gerechtvaardigde belang van TimeTEX vloeit voort uit het belang om vragen van onze klanten, zakenpartners en geïnteresseerde partijen te beantwoorden en zo de klanttevredenheid te behouden en te bevorderen.

Ontvangers / categorieën van ontvangers:
We sluiten de overdracht van gegevens aan derden buiten TimeTEX doorgaans uit. Bij uitzondering worden gegevens namens ons verwerkt door contractverwerkers. Deze zijn zorgvuldig geselecteerd, worden ook door ons gecontroleerd en zijn contractueel verplicht in overeenstemming met artikel 28 AVG.

Opslagduur / criteria voor het bepalen van de opslagduur:
Alle persoonlijke informatie die u ons naar aanleiding van vragen stuurt, wordt uiterlijk 90 dagen nadat het definitieve antwoord aan u is gegeven, door ons verwijderd of veilig geanonimiseerd. De bewaring van 90 dagen wordt verklaard door het feit dat het af en toe kan gebeuren dat u na een antwoord opnieuw contact met ons opneemt over dezelfde kwestie en wij dan moeten kunnen verwijzen naar de eerdere correspondentie. De ervaring heeft geleerd dat vragen over onze antwoorden doorgaans na 90 dagen niet meer opkomen.

 

Bestellingen van TimeTEX

Doel van de gegevensverwerking / wettelijke basis:
Wij gebruiken de persoonlijke gegevens die u verstrekt voor de uitvoering van uw bestelling bij TimeTEX. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1 b) AVG. Om uw bestelling te vergemakkelijken, heeft u de mogelijkheid om u bij ons te registreren (klantenlogin). Hiermee krijgt u toegang tot de gegevens die wij over u en uw bestellingen hebben opgeslagen. U hoeft uw naam en adres de volgende keer dat u winkelt niet opnieuw in te voeren. De volgende keer dat u onze winkel bezoekt, voert u eenvoudig uw gebruikersnaam en wachtwoord in aan het begin van het bestelproces. Uw naam en adres worden dan automatisch in het bestelformulier geladen.

Graag maken wij u erop attent dat wij uw gegevens (ook herhaaldelijk) gebruiken voor eigen reclame- en marketingdoeleinden, mits dit wettelijk is toegestaan zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Deze verwijzing naar het advertentiegebruik betekent niet dat u instemt met het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden door ons simpelweg hiervan op de hoogte te stellen of door uw toestemming in te trekken. Gebruik hiervoor de contactgegevens die in de juridische kennisgeving worden vermeld.

Ontvangers / categorieën ontvangers:
Om uw bestelling te verwerken en te bezorgen, geven wij uw gegevens alleen door aan de bezorgdienst die verantwoordelijk is voor de bezorging. In het kader van bestellingen kunnen we gegevens doorgeven aan dienstverleners ten behoeve van kredietcontroles (zie hieronder).

Bewaartermijn / criteria voor het bepalen van de bewaartermijn:
Als u uw toegang (klantenlogin) wilt sluiten, neem dan contact op met de contactgegevens vermeld in de opdruk. U kunt uw persoonlijke gegevens op elk moment corrigeren. Een volledige verwijdering van uw gegevens uit het kader van een bestelling is pas mogelijk nadat de wettelijke bewaartermijn van maximaal 10 jaar is verstreken.

 

Kredietcontrole

Doel van de gegevensverwerking / wettelijke basis:
Om u de best mogelijke opties te kunnen bieden voor het kiezen van de betaalmethode, moeten wij u en onszelf beschermen tegen misbruik. Als we om betalingen verzoeken, bijvoorbeeld voor een aankoop op rekening, kunnen we kredietinformatie verkrijgen op basis van rekenkundig-statistische procedures om onze legitieme belangen te vrijwaren. De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 f) AVG. Ook uw adresgegevens worden meegenomen bij de berekening van de waarschijnlijkheidswaarde (scorewaarde). We gebruiken de ontvangen informatie over de statistische kans op wanbetaling ("waarschijnlijkheidswaarde") om een afgewogen beslissing te nemen over de betalingsopties die aan u worden toegekend.

Ontvangers / categorieën van ontvangers:
We behouden ons het recht voor om persoonlijke gegevens die nodig zijn voor een kredietcontrole (voor- en achternaam, adresgegevens) naar Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss www.boniversum.de danwel haar Nederlandse partner, die een overeenkomstige evaluatie uitvoert op basis van rekenkundig-statistische processen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de overdracht van uw gegevens aan Creditreform Boniversum GmbH met werking voor de toekomst. Een schriftelijk bericht (bijv. E-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende. We willen u er echter op wijzen dat u in dit geval alleen de vooruitbetalingsmethode kunt gebruiken.

De informatie volgens Artikel 14 van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming over de gegevensverwerking bij Creditreform Boniversum GmbH is hier te vinden: www.boniversum.de/EU-DSGVO

Bewaartermijn / criteria voor het bepalen van de bewaartermijn:
Uw gegevens worden bij ons bewaard voor de duur van uw klantaccount.

 

Betaling via PayPal

U heeft de mogelijkheid om uw bestelling te betalen met "PayPal". In dit geval geven wij uw voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, eventueel uw telefoonnummer, evenals andere gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van de koopovereenkomst, zoals uw winkelwagen en de waarde van uw bestelling, het bestelnummer van de winkelbestelling door aan PayPal. PayPal is een service van PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.

De wettelijke grondslag voor de doorgifte van gegevens is art. 6 par. 1 p. 1 lid. b) Alt. 1 van de DSGVO. De overdracht van uw gegevens is noodzakelijk voor de verwerking van betalingen bij ons via PayPal. Het doel is uw identiteit te bevestigen en uw betalingsopdracht te beheren.

Meer informatie over de gegevensbescherming van PayPal vindt u op: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

 

Betaling via Mollie

U hebt de mogelijkheid uw bestelling te betalen via de externe betalingsdienstaanbieder "Mollie". In dit geval geven wij uw voornaam, achternaam, adres, e-mailadres en andere gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van de koopovereenkomst, zoals de waarde van uw bestelling, besteldatum en bestelnummer van de winkelbestelling door aan Mollie. Afhankelijk van de betaalmethode worden de door u ingevoerde betaalgegevens ook doorgegeven aan zowel Mollie als de door u gekozen betaalprovider. Mollie is een aanbod van Mollie B.V., Keizersgracht 126, 1015 CW Amsterdam, Nederland.

De rechtsgrondslag voor de doorgifte van gegevens is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b) Alt. 1 DSGVO. De overdracht van uw gegevens is noodzakelijk voor de afwikkeling van betalingen bij ons via Mollie. Het doel is de verwerking van de betaling met de verschillende betaalmethoden.

Meer informatie over Mollie's gegevensbescherming is te vinden op: https://www.mollie.com/nl/privacy

 

Nieuwsbrief abonnement

Doel van de gegevensverwerking / wettelijke basis:
SU kunt onze nieuwsbrief via verschillende kanalen (deze website, op beurzen, telefonisch) bestellen. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking in het kader van het verzenden van nieuwsbrieven is uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 a) AVG en art. 7 lid 2 UWG. Het doel van de gegevensverwerking bij het bestellen van de TimeTEX-nieuwsbrief is om nieuwsbriefabonnees te informeren over TimeTEX-aanbiedingen, acties en producten.

Als u zich aanmeldt voor de gratis nieuwsbrief, hebben we uw e-mailadres nodig als verplichte informatie.

Nadat u het registratieformulier heeft verzonden, ontvangt u van ons een e-mail met een bevestigingslink. Als u op de daarin opgenomen link klikt, bent u aangemeld voor de nieuwsbrief. U wordt hierover per e-mail geïnformeerd. Door uw registratie te bevestigen, bevestigt u uw toestemming voor de verwerking van uw e-mailadres voor de hier vermelde doeleinden. Voor bewijsdoeleinden slaan we de tijd en het IP-adres op dat wordt gebruikt bij het bestellen van de nieuwsbrief.

U kunt uw toestemming voor het abonneren op de nieuwsbrief te allen tijde met ingang voor de toekomst intrekken door op de overeenkomstige afmeldlink in een van de nieuwsbrieven te klikken of door een e-mail te sturen naar info[at]timetex.nl schicken.

Ontvangers / categorieën van ontvangers:
We sluiten de overdracht van gegevens aan derden buiten TimeTEX doorgaans uit. Voor de verzending van de nieuwsbrief hebben wij de dienstverlener Mailingwork GmbH opdracht gegeven. We hebben artikel 28 AVG zorgvuldig geselecteerd, gecontroleerd en contractueel vastgelegd.

Bewaartermijn / criteria voor het bepalen van de bewaartermijn:
Als u uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief intrekt, worden de voor dit doel verzamelde gegevens onmiddellijk verwijderd, tenzij ze ook voor een ander doel nodig zijn.

 

Gegevensverwerking voor marketingdoeleinden

Doel van de gegevensverwerking / rechtsgrond:
TimeTEX gebruikt persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, in het bijzonder voor reclame per e-mail, telefoon en post. Het doel van gegevensverwerking als onderdeel van marketingmaatregelen is om de betrokkenen te informeren over producten en diensten. De wettelijke basis voor het verzenden van advertenties per post is art. 6 lid 1 f) AVG. Het gerechtvaardigde belang van TimeTEX vloeit voort uit het belang om klanten en geïnteresseerden informatie over producten en diensten te sturen. De wettelijke basis voor marketingmaatregelen via e-mail of telefoon is meestal een door u gegeven toestemmingsverklaring. Voor marketingmaatregelen richting bestaande klanten kan ook § 7 UWG van toepassing zijn.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het ontvangen van advertenties met effect voor de toekomst door een bericht te schrijven naar info[at]timetex.nl.

E-mailreclame zonder aanmelding voor de nieuwsbrief en uw recht van bezwaar:
Als wij uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een product of dienst en u heeft geen bezwaar gemaakt, behouden wij ons het recht voor om u hiervan op de hoogte te stellen op basis van artikel 7 lid 3 UWG om regelmatig aanbiedingen voor gelijkaardige producten, zoals reeds gekocht, uit ons assortiment per e-mail te sturen. Dit dient om onze overwegend legitieme belangen te beschermen bij het aanspreken van onze klanten voor reclamedoeleinden. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link in de advertentie-e-mail, zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

Ontvangers / categorieën van ontvangers:
Als externe verwerkers worden gebruikt voor het verzenden van advertenties, zijn ze contractueel verplicht volgens artikel 28 AVG en zijn ze dienovereenkomstig gecontroleerd op het treffen van passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen. TimeTEX maakt gebruik van externe productiebureaus en verzendinstellingen om advertenties te versturen.

Bewaartermijn / criteria voor het bepalen van de bewaartermijn:
Als u bezwaar maakt tegen het ontvangen van advertenties, worden uw gegevens onmiddellijk geblokkeerd en vervolgens verwijderd, tenzij ze ook voor andere doeleinden worden opgeslagen.

 

Gegevensverwerking van contactpersonen

Doel van de gegevensverwerking / rechtsgrond:
TimeTEX verwerkt de contactgegevens van contactpersonen bij klanten, geïnteresseerden, leveranciers en andere zakenpartners voor communicatie per e-mail, telefoon, fax en post. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 f) AVG. Het gerechtvaardigd belang van TimeTEX vloeit voort uit het belang om de zakelijke relatie met klanten, geïnteresseerden, leveranciers en andere zakenpartners uit te voeren of te initiëren en persoonlijk contact te onderhouden met contactpersonen.

Ontvangers / categorieën van ontvangers:
We sluiten de overdracht van gegevens aan derden buiten TimeTEX doorgaans uit. Bij uitzondering worden gegevens namens ons verwerkt door contractverwerkers. Deze zijn zorgvuldig geselecteerd, worden ook door ons gecontroleerd en zijn contractueel verplicht in overeenstemming met artikel 28 AVG.

Bewaartermijn / criteria voor het bepalen van de bewaartermijn:
Persoonsgegevens worden opgeslagen met het oog op het aangaan van zakelijke relaties zolang er een gerechtvaardigd belang is.

 

Gebruik van sociale plug-ins

Facebook: "Vind ik leuk" -knop en andere sociale plug-ins.
We hebben op onze website zogenaamde sociale plug-ins van Facebook geïntegreerd. Dit zijn kleine programma's die informatie van Facebook-gebruikers die daar zijn geregistreerd of ingelogd met hun bezoek aan onze homepage koppelen en deze naar Facebook (facebook.com, beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave , Palo Alto, CA 94304, VS, hierna Facebook genoemd). We hebben deze plug-ins natuurlijk voor u zichtbaar gemaakt door een bijbehorend Facebook-logo te gebruiken of door te verwijzen naar Facebook. U kunt hier alle mogelijk gebruikte sociale plug-ins van Facebook bekijken.

Als u bij Facebook bent aangemeld en naar onze website gaat, wordt uw internetbrowser gevraagd om verbinding te maken met de Facebook-server en worden gegevens met betrekking tot uw Facebook-account via uw browser in onze website geïntegreerd. Tegelijkertijd wordt Facebook geïnformeerd over uw bezoek aan onze website en de inhoud waartoe u toegang hebt (bijv. tijd). Als u de functie van een sociale plug-in activeert, bijvoorbeeld door op "Vind ik leuk" te klikken, of als u opmerkingen maakt of andere Facebook-functies gebruikt, wordt de geactiveerde informatie naar Facebook verzonden. Van daaruit wordt het opgeslagen op uw Facebook-account voor verder gebruik en verwerkt volgens de specificaties van Facebook. Details over verdere opslag en verwerking zijn te vinden in uw contractuele relatie met Facebook. Verdere vragen hierover en informatie over uw rechten kunt u opvragen bij Facebook. Informatie over gegevensbescherming van Facebook.

Ook als u niet bent aangemeld bij Facebook of geen lid bent of ook bent afgemeld bij Facebook, kan Facebook het IP-adres van uw computer nog steeds achterhalen en opslaan.

Google +1
We hebben op onze website zogenaamde sociale plug-ins van Facebook geïnstalleerd. Dit zijn kleine programma's die informatie van Google +1 gebruikers die daar geregistreerd of ingelogd zijn met het bezoek aan onze homepage koppelen aan Google (beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California , 94043, VS, hierna Google genoemd). We hebben de Google +1 plug-in natuurlijk voor u zichtbaar gemaakt door middel van een witte knop met de letters "+1". Als u een pagina van onze webshop oproept waarin een dergelijke knop is geïntegreerd, wordt uw internetbrowser gevraagd om verbinding te maken met Google-computers.

U heeft echter een openbaar, wereldwijd zichtbaar Google-profiel nodig om de Google + 1-knoppen te kunnen gebruiken. Als u bij Google bent aangemeld en naar onze website gaat, kan uw internetbrowser worden gevraagd om verbinding te maken met de Google-computer en worden gegevens met betrekking tot uw Google-account via uw browser in onze website geïntegreerd. Tegelijkertijd wordt Google geïnformeerd over uw bezoek aan onze website en de inhoud waartoe u toegang hebt (bijv. Tijd). Als u de functie van een sociale plug-in activeert, bijvoorbeeld door op "+1" te klikken, of als u opmerkingen maakt of andere Google-functies gebruikt, wordt de geactiveerde informatie naar Google verzonden. Van daaruit wordt het opgeslagen in uw Google-account voor verder gebruik en verwerkt volgens de specificaties van Google. Volgens Google worden zowel informatie die u voor inhoud "+1" hebt gegeven, als de pagina's die u hebt bezocht, opgeslagen. Uw "+1" -beoordelingen kunnen samen met uw profielnaam en foto in Google-services worden weergegeven, bijvoorbeeld in zoekresultaten, uw persoonlijke Google-profiel of op andere plaatsen op websites en advertenties op internet.

Details over verdere opslag en verwerking vindt u in uw contractuele relatie met Google. Verdere vragen hierover en informatie over uw rechten kunt u verkrijgen bij Google. Gegevensbeschermingsinformatie van Google.

Als u geen openbaar Google-profiel heeft of daar niet bent ingelogd of geen lid bent of ook daar bent uitgelogd, kan Google het IP-adres van uw computer alsnog achterhalen en opslaan.

YouTube
We gebruiken de zogenaamde "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" van de aanbieder YouTube om video's in te sluiten. Deze modus voorkomt dat YouTube cookies opslaat voor een gebruiker die een website bekijkt met een ingebouwde YouTube-videospeler met verbeterde gegevensbescherming, maar niet op de video klikt om het afspelen te starten. Alleen wanneer de video wordt afgespeeld, kan YouTube cookies op uw computer opslaan. Volgens YouTube wordt er echter geen persoonlijke cookie-informatie opgeslagen voor het afspelen van embedded video's met uitgebreide gegevensbescherming. Meer informatie over de gegevensbeschermingsregels die van toepassing zijn op YouTube / Google vindt u hier: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Als u er zeker van wilt zijn dat er geen gegevens over u worden opgeslagen op YouTube, klik dan niet op de ingesloten video's.

 

Gebruik van cookies

Als u nog niet weet wat cookies zijn, lees dan de informatietekst "Cookies - wat zijn dat?" hieronder.
Om onze winkelwagen te kunnen gebruiken, moet uw browser tijdelijke cookies toestaan!

We gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

 • zodat u tijdens uw sessie uw winkelwagen kunt aanvullen en beheren met bestellingen.
 • zodat we u bij toekomstige bezoeken kunnen herkennen om uw voorkeursinstellingen in het winkelwagentje weer te geven (betalings- en bezorgmethode, land van levering).
 • zodat u andere specifieke diensten kunt gebruiken (bijv. weergave van de pagina in uw taal, personalisatie van onze website, enz.).
 • zodat we onze site nog beter kunnen afstemmen op de wensen van onze klanten.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij in geen geval gegevens die via cookies zijn verzameld, combineren met uw persoonlijke gegevens!

De gebruikte cookies zijn "sessie-gerelateerd": ze blijven niet op uw computer. Als u onze website verlaat, wordt de tijdelijke cookie ook verwijderd (sessiecookies). Maar er zijn ook cookies die op uw harde schijf blijven staan. De vervaltijd wordt voor uw gemak ver in de toekomst (meerdere jaren) ingesteld. Wanneer u ons opnieuw bezoekt, wordt automatisch herkend dat u bij ons bent geweest en aan welke invoer of instellingen u de voorkeur geeft (langdurige cookies). Met behulp van de verzamelde informatie kunnen we gebruikspatronen en structuren op onze website analyseren. Op deze manier kunnen we onze website blijven optimaliseren door de inhoud of personalisatie te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken.

Wil je geen cookies? - Dat werkt ook ...
De meeste browsers accepteren standaard cookies. U kunt tijdelijke en opgeslagen cookies onafhankelijk van elkaar toestaan of verbieden in de beveiligingsinstellingen. U kunt cookies ook handmatig in uw browser verwijderen. Als u cookies deactiveert of verbiedt, zijn bepaalde functies op onze site mogelijk niet beschikbaar voor u en worden sommige webpagina's mogelijk niet correct weergegeven. Het accepteren van cookies is geen voorwaarde voor het bezoeken van ons online aanbod.

U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens door Google verwerkt door op de volgende link te klikken (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) download en installeer de beschikbare browser plug-in.

Cookies - wat zijn dat?
Een "cookie" is een klein gegevensbestand dat we naar uw computer sturen wanneer u op onze site surft. Een cookie kan alleen informatie bevatten die wij zelf naar uw computer sturen - privégegevens kunnen er niet mee gelezen worden. Als u de cookies op onze site accepteert, hebben we geen toegang tot uw persoonlijke gegevens, maar met behulp van de cookies kunnen we uw computer identificeren.

 

Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

De Trusted Shops Trustbadge is op deze website geïntegreerd om ons Trusted Shops-keurmerk en eventuele verzamelde beoordelingen weer te geven, en om Trusted Shops-producten aan kopers aan te bieden nadat een bestelling is geplaatst.

Dit dient om onze legitieme belangen, die overheersen in de context van een afweging van belangen, bij optimale marketing te beschermen door veilig winkelen mogelijk te maken in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f AVG. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str.15C, 50823 Keulen. De Trustbadge wordt verstrekt door een CDN-provider (Content Delivery Network) als onderdeel van de orderverwerking. Trusted Shops GmbH maakt ook gebruik van dienstverleners uit de VS. Er wordt gezorgd voor een passend niveau van gegevensbescherming. Meer informatie over gegevensbescherming bij Trusted Shops GmbH vindt u hier: https://www.trustedshops.de/impressum/#datenschutz

Wanneer u de Trustbadge oproept, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat ook uw IP-adres, de datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en documenteert de oproep. Individuele toegangsgegevens worden opgeslagen in een beveiligingsdatabase voor de analyse van beveiligingsproblemen. De logbestanden worden uiterlijk 90 dagen na het aanmaken automatisch verwijderd.

Verdere persoonlijke gegevens worden aan Trusted Shops GmbH overgedragen als u besluit om Trusted Shops-producten te gebruiken na het voltooien van een bestelling of als u zich al voor gebruik heeft geregistreerd. De contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops is van toepassing. Hiervoor worden automatisch persoonlijke gegevens verzameld uit de bestelgegevens. Of u als koper al geregistreerd bent om een product te gebruiken, wordt automatisch gecontroleerd met een neutrale parameter, het e-mailadres gehasht door een cryptologische eenrichtingsfunctie. Het e-mailadres wordt voor verzending omgezet in deze hash-waarde, die niet voor Trusted Shops kan worden ontsleuteld. Na het controleren op een overeenkomst, wordt de parameter automatisch verwijderd.

Dit is nodig voor de vervulling van de overheersende legitieme belangen van onze en Trusted Shops bij het bieden van de kopersbescherming in verband met de specifieke bestelling en de transactionele evaluatiediensten volgens Art. 6 par. 1 zin 1 lid f AVG vereist. Verdere details, inclusief het bezwaar, zijn te vinden in de Trusted Shops-gegevensbeschermingsverklaring waarnaar hierboven wordt verwezen en in de Trustbadge.

 

Gebruik van FINDOLOGIC voor het ontdekken van producten

Voor productontdekking, met name zoeken en navigeren, maken we gebruik van de diensten van FINDOLOGIC GmbH, Jakob-Haringer-Str. 5a, 5020 Salzburg-Oostenrijk, een technologiebedrijf dat probeert in te spelen op persoonlijke behoeften en voorkeuren door middel van data-analyse.

Cookies worden gebruikt om informatie over de websitegebruiker op te slaan en verschillende gegevens worden naar de serviceprovider verzonden, waaronder in het bijzonder het IP-adres en de browseridentificatie van de gebruiker, evenals bijbehorende gedragsgegevens zoals zoekopdrachten, bezochte categorieën, geselecteerde filters, bekeken en gekocht. Producten. Dit helpt ons te begrijpen in welke producten onze gebruikers het meest geïnteresseerd zijn en om de winkelervaring voor hen te optimaliseren.

Deze informatie kan worden overgedragen aan derden als dit wettelijk verplicht is of als derden deze namens FINDOLOGIC verwerken.

Met FINDOLOGIC is een orderverwerkingsovereenkomst afgesloten.

 

Webanalyse

U kunt onze website bezoeken zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken, bijvoorbeeld door meer te willen weten over onze producten. Toch worden bepaalde gegevens door ons verzameld en opgeslagen. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming slaan wij alleen toegangsgegevens op zonder persoonlijke referentie. Dit kan bijvoorbeeld zijn

 • de zoekmachine waar u vandaan komt
 • de naam van uw internetprovider

Deze informatie wordt alleen gebruikt om ons aanbod te optimaliseren en laat geen conclusies over uw persoon toe. De gegevens worden alleen anoniem geëvalueerd. Op het punt waar hypothetische conclusies over uw persoon mogelijk zouden zijn, bijvoorbeeld met een IP-adres, moeten we ervoor zorgen dat een verwijzing naar uw persoon onmogelijk wordt gemaakt.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen we geen trackingtools gebruiken om onopgemerkt persoonlijke gegevens over u te verzamelen, om dergelijke gegevens door te geven aan externe leveranciers en marketingplatforms of om de gegevens te koppelen aan uw persoonlijke gegevens (naam, adres, enz.).

Op onze website wordt een trackingtool gebruikt om gegevens te verzamelen en op te slaan voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Gebruiksprofielen worden gemaakt op basis van de gegevens die onder een pseudoniem zijn verzameld. U kunt te allen tijde met toekomstige werking bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens.

Deze website maakt gebruik van "Google Analytics", een webanalysedienst van Google Inc. (beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043, VS, hierna Google genoemd). Google maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. We gebruiken Google Analytics met de extensie "_anonymizelp0". Als gevolg hiervan worden de IP-adressen die door Google Analytics worden verzameld binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, vooraf ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Goolge-server in de VS gestuurd en daar ingekort. Deze maatregel is bedoeld om te voorkomen dat Google IP-adressen samenvoegt met persoonsgegevens.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens door Google verwerkt door op de volgende link te klikken (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) download en installeer de beschikbare browser plug-in.

Een andere manier om bezwaar te maken tegen webanalyse door Google Analytics is het plaatsen van een opt-out-cookie, die Google instrueert uw gegevens niet op te slaan of te gebruiken voor webanalysedoeleinden. Houd er rekening mee dat bij deze oplossing de webanalyse niet plaatsvindt zolang de opt-out-cookie door de browser wordt opgeslagen. Klik hier als u de opt-out-cookie nu wilt instellen .

Voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en privacybeleid
onder www.google.com/analytics/terms/de.html of
onter www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.
We willen erop wijzen dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code "gat._anonymizeIp ();" is uitgebreid om een anonieme verzameling van IP-adressen te garanderen (zogenaamde IP-masking).

 

Uw rechten als betrokkene

Volgens artikel 15, lid 1 AVG, hebt u het recht om kosteloos informatie op te vragen over de persoonlijke gegevens die TimeTEX over u heeft opgeslagen.

Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u bovendien het recht op correctie (art. 16 AVG), verwijdering (art. 17 AVG) en verwijdering van de verwerking (art. 18 AVG) van uw persoonsgegevens.

Als de gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1 e) of f) AVG, heeft u een recht van bezwaar volgens artikel 21 AVG. Als u bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking, zal dit in de toekomst niet plaatsvinden, tenzij de verantwoordelijke voor de verdere verwerking dwingende redenen kan aantonen die bescherming verdienen die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene bij het bezwaar.

Als u de verwerkte gegevens zelf ter beschikking heeft gesteld, heeft u het recht op gegevensoverdracht in overeenstemming met artikel 20 AVG.

Als de gegevensverwerking is gebaseerd op toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 a) of art. 9 lid 2 a) AVG, kunt u uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken zonder de wettigheid van de eerdere verwerking te beïnvloeden.

Als u in de bovengenoemde gevallen vragen of klachten heeft, neem dan schriftelijk of per e-mail contact op met de functionaris voor gegevensbescherming of met de contactgegevens in de juridische kennisgeving.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. De toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van de federale staat waarin u woont of waarin de verantwoordelijke is gevestigd, is verantwoordelijk.

 

Geen verplichting om uw gegevens te verstrekken

Tenzij anders vermeld in de vorige hoofdstukken, is het verstrekken van persoonsgegevens niet vereist door de wet of contract, noch vereist voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken, tenzij vooraf anders vermeld. Het niet verstrekken van uw persoonlijke gegevens kan betekenen dat wij uw contactverzoek niet kunnen beantwoorden, dat u niet kunt deelnemen aan het sollicitatieproces of een koopcontract kunt sluiten.

 

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Dr. Christian Borchers
datenschutz süd GmbH
Web: www.datenschutz-nord-gruppe.de
E-mail: office[at]datenschutz-sued.de
Tel.: +49 (0) 931 304976-0

 

Veilige gegevensoverdracht

Uw persoonlijke gegevens worden veilig met ons verzonden door middel van versleuteling. Dit geldt voor uw bestelling en ook voor de klantlogin. Wij gebruiken het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer) met 128 tot 256 bit encryptie van Thawte. Niemand kan absolute bescherming garanderen, dus uw gegevens kunnen normaal gesproken niet worden gelezen of gemanipuleerd door een ongeautoriseerde derde partij of buitenstaander. We gebruiken echter technische en organisatorische maatregelen om onze website en andere systemen te beveiligen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen. U dient uw toegangsinformatie altijd vertrouwelijk te behandelen en het browservenster te sluiten wanneer u klaar bent met communiceren met ons, vooral als

Als u kiest voor de betalingsmethode automatische incasso, worden uw gegevens verzonden via een SSL-gecodeerde verbinding.

 

Principes voor gegevensbescherming drukken | Principes voor gegevensbescherming opslaan
Geen programma om pdf-bestanden te bekijken? Hier gratis Adobe Acrobat Reader downloaden.

Recent bekeken
Maximale Zahl der Zeichen für dieses Eingabefeld erreicht