Dreptul de revocare și modelul formularului de revocare

§9 Dreptul de revocare pentru consumatori

§9.1 Instrucțiunile privind revocarea

Dreptul la revocare

Aveți dreptul să vă retrageți din acest contract în termen de paisprezece zile, fără a indica un motiv. Perioada de revocare este de paisprezece zile din ziua în care dumneavoastră sau un terț desemnat de dumneavoastră, care nu este transportatorul, ați intrat în posesia ultimelor bunuri.
Pentru a vă exercita dreptul de retragere din acest contract, trebuie să ne informați pe noi (TimeTEX, HERMEDIA Verlag GmbH, Ländenstraße 10, 93339 Riedenburg, Deutschland / Germania, Tel.: +49 (0)9442 92209-0, Fax: +49 (0)9442 92209-66, E-mail: info[at]timetex.de printr-o declarație clară (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă sau e-mail) cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din acest contract.
Pentru a respecta termenul de revocare, este suficient să trimiteți solicitarea privind exercitarea dreptului de revocare înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

Consecințele revocării

Dacă revocați acest contract, avem obligația să vă rambursăm toate sumele pe care le-am primit de la dumneavoastră, inclusiv costurile de transport (cu excepția costurilor suplimentare rezultate din faptul că ați ales un alt tip de livrare decât cea mai ieftină livrare standard oferită de noi), imediat și cel târziu în termen de paisprezece zile de la data la care am primit notificarea de revocare a acestui contract. Pentru această rambursare folosim aceleași mijloace de plată pe care le-ați folosit în tranzacția inițială, cu excepția cazului în care s-a convenit în mod expres altceva cu dumneavoastră; în niciun caz nu vi se vor percepe taxe pentru această rambursare.
Următoarele se aplică bunurilor care, datorită naturii lor, pot fi returnate în mod normal prin poștă:
Putem refuza rambursarea, până când am primit bunurile înapoi sau până când ați furnizat dovada că ați trimis bunurile înapoi, oricare dintre acestea este mai devreme.
Trebuie să ne returnați sau să ne predați bunurile fără întârziere și, în orice caz, nu mai târziu de paisprezece zile din ziua în care ne-ați informat despre revocarea prezentului contract. Termenul este respectat, dacă trimiteți înapoi bunurile înainte de expirarea perioadei de paisprezece zile.
Costurile directe de returnare a bunurilor sunt suportate de către dumneavoastră.
Următoarele se aplică bunurilor care, datorită naturii lor, nu pot fi returnate în mod normal prin poștă:
Bunurile vor fi ridicate de către noi. Costurile directe de returnare a bunurilor sunt suportate de către dumneavoastră. Costurile sunt estimate la cel mult 150 EUR.
Sunteți răspunzător pentru o scădere a valorii bunurilor, doar dacă această scădere în valoare rezultă dintr-o manipulare din partea dumneavoastră a bunurilor, care nu a fost necesară, stabilită în urma verificării naturii, caracteristicilor și funcționalității bunurilor.

§9.2 Excluderea de la dreptul de revocare

Dreptul de revocare nu se aplică la

  • contractele de livrare a bunurilor care nu sunt prefabricate și pentru a căror fabricare este realizată o selecție sau o decizie individuală a consumatorului sau care au fost concepute în mod clar în funcție de nevoile personale ale consumatorului;
  • contractele de livrare de mărfuri sigilate care, din motive de protejare a sănătății sau de igienă, nu sunt adecvate pentru returnare, dacă sigiliul lor a fost îndepărtat după livrare;
  • contractele de livrare de înregistrări audio sau video sau de software de calculator într-un pachet sigilat, dacă sigiliul a fost rupt după livrare;
  • contractele de livrare de ziare, reviste și periodice, cu excepția contractelor cu abonament.

Dreptul de retragere expiră mai repede pentru contractele de furnizare de conținut digital care nu se află pe un suport de date fizic și care vă obligă la plata unui preț, dacă am început să îndeplinim contractul, după ce ne-ați consimțit în mod expres că putem începe îndeplinirea contractului înainte de expirarea perioadei de anulare, ne-ați confirmat că sunteți informat că consimțământul dumneavoastră de începere a îndeplinirii contractului anulează dreptul dumneavoastră de retragere și v-am furnizat o confirmare corespunzătoare pe un suport durabil.

§9.3 Modelul de formular de revocare

Descarcă modelul de formular de revocare: Model formular de revocare.pdf.

Ultimele vizualizate
Maximale Zahl der Zeichen für dieses Eingabefeld erreicht